KULLANICI ADI : ŞİFRE Şifremi Unuttum*

Anasayfa İLLEG4L BANK KREDİ SATIN AL İLLEG4LİZM RAP Sub Domain Bulucu Arama Yap Yeni Konular Bugünki Konular

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wordpress Ninja Haber teması
Konu : Wordpress Ninja Haber teması - 20.07.2016, 19:11
Mesaj: #1
Merhabalar Tema Ninja temasını  Sizinle paylaşmak istedim lisans siz kalmış 

Demo = http://demo.tema.ninja/ninjahaber/

İNDİR = http://s4.dosya.tc/server2/iliymn/ninjahaber.zip.html
Rar şifre = quest 

NOT : lisans size kalmış
Quest, üyesi illegalizm | Private illegal Topluluk - Hack forum,Warez Scriptler forumlarına 15.04.2016 tarihinde katılmıştır.

WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Wordpress Ninja Haber teması - 20.07.2016, 22:35
Mesaj: #2
Bu ninja'nın lisansları kırılamıyor. Ninja ilan temasını kimse kıramadı

(Son Düzenleme: 20.07.2016, 22:40, Düzenleyen: myhumps03. Sebep: yanlış anlaşılma )
WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Wordpress Ninja Haber teması - 21.07.2016, 01:01
Mesaj: #3
evet son bi lisanslama sistemine geçtiler daha kıran çıkmadı ileride kırılırsa konuyu düzenlerim

WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Wordpress Ninja Haber teması - 06.08.2016, 13:04
Mesaj: #4
İşte fonksiyon

<?php
/**
*
* @ IonCube v8.3 Loader By DoraemonPT
* @ PHP 5.3
* @decoderr version : 1.0.0.7
* @ Author : DoraemonPT
* @ Release on : 09.05.2014
* @ Website : http://EasyToYou.eu
*
**/

function baglan($url) {
curl_init( );
$curl = ;
curl_setopt( $curl, CURLOPT_URL, $url );
curl_setopt( $curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
curl_exec( $curl );
$cikti = ;
curl_close( $curl );
return str_replace( array( '
', ' ', '
' ), null, $cikti );
}

function fs_get_option($key) {
global $fs_options;

get_option( 'fs_options' );
$fs_options = ;
$fs_defaults = array( 'fs_logo' => get_bloginfo( 'template_url' ) . '/resimler/logo.png' );
foreach ($fs_defaults as ) {
$v = ;
$k = ;

if (!$fs_options[$k]) {
$fs_options[$k] = $fs_defaults[$k];
break;
}

break;
}

return $fs_options[$key];
}

add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );
require_once( TEMPLATEPATH . '/admin/theme-options.php' );
require_once( 'inc/mansetsecenekleri.php' );
require_once( 'widget/burclar.php' );
require_once( 'widget/populerwidget.php' );
require_once( 'widget/yazarlar.php' );
require_once( 'widget/puandurumu.php' );

if (( ninjahaber_edd_license_active( ) || ninjahaber_edd_license_expired( ) )) {
register_nav_menus( array( 'anamenu' => __( 'Üst Ana Menü' ), 'althakkimizda' => __( 'Alt Hakkımıza' ), 'altmenu' => __( 'Alt Menü' ), 'altmenu2' => __( 'Alt Menü 2' ), 'altmenu3' => __( 'Alt Menü 3' ) ) );

if (function_exists( 'add_image_size' )) {
add_theme_support( 'post-thumbnails' );

if (function_exists( 'add_image_size' )) {
add_image_size( 'manset', 729, 315, true );
add_image_size( 'surmanset', 192, 142, true );
add_image_size;
'list1';
117;
}

( 96, true );
add_image_size;
}

( 'list2', 292, 202, true );
add_image_size( 'list3', 350, 220, true );
add_image_size( 'populer', 72, 57, true );
add_image_size( 'sideslide', 310, 158, true );
add_image_size( 'tekilresim', 230, 200, true );

if (function_exists( 'register_sidebar' )) {
register_sidebar( array( 'name' => 'Side Bar', 'id' => 'sidebar', 'description' => 'Sidebar Elementleridir.', 'before_widget' => '<div class="%2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h5><span>', 'after_title' => '</span></h5>' ) );
add_action( 'init', 'galeri_ekle' );
function galeri_ekle() {
register_post_type( 'galeri', array( 'labels' => array( 'name' => __( 'Galeriler' ), 'singular_name' => __( 'Galeri' ), 'add_new' => __( 'Yeni Galeri' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Galeri Ekle' ), 'edit_item' => __( 'Galeriyi Düzenle' ), 'new_item' => __( 'Yeni Galeri' ), 'view_item' => __( 'Galeriye Git' ), 'search_items' => __( 'Galerilerde Ara' ), 'not_found' => __( 'Hiç galeri bulunamadı.' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Çöpte hiç galeri yok.' ), 'parent_item_colon' => '' ), 'public' => true, 'has_archive' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => array( 'slug' => 'galeri' ), 'capability_type' => 'post', 'hierarchical' => false, 'menu_position' => 4, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments', 'custom-fields' ), 'taxonomies' => array( 'post_tag' ), 'has_archive' => 'galeri' ) );
}

add_action;
'init';
}
}

( 'video_ekle' );
function video_ekle() {
register_post_type( 'video', array( 'labels' => array( 'name' => __( 'Videolar' ), 'singular_name' => __( 'Video' ), 'add_new' => __( 'Yeni Video' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Video Ekle' ), 'edit_item' => __( 'Videoyu Düzenle' ), 'new_item' => __( 'Yeni Video' ), 'view_item' => __( 'Videoya Git' ), 'search_items' => __( 'Videolarda Ara' ), 'not_found' => __( 'Hiç video bulunamadı.' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Çöpte hiç video yok.' ), 'parent_item_colon' => '' ), 'public' => true, 'has_archive' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => array( 'slug' => 'video' ), 'capability_type' => 'post', 'hierarchical' => false, 'menu_position' => 5, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments', 'custom-fields' ), 'taxonomies' => array( 'post_tag' ), 'has_archive' => 'video' ) );
}

function add_custom_taxonomies() {
register_taxonomy( 'galeri-kategori', 'galeri', array( 'hierarchical' => true, 'labels' => array( 'name' => _x( 'Galeri Kategorisi', 'taxonomy general name' ), 'singular_name' => _x( 'Galeri Kategorisi', 'taxonomy singular name' ), 'search_items' => __( 'Galeri Kategorisi ara' ), 'all_items' => __( 'Tüm Galeri Kategorileri' ), 'edit_item' => __( 'Galeri Kategorisi düzenle' ), 'update_item' => __( 'Galeri Kategorisi güncelle' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Galeri Kategorisi ekle' ), 'new_item_name' => __( 'Yeni Galeri Kategorisi' ), 'menu_name' => __( 'Galeri Kategorisi' ) ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'galeri-kategori', 'with_front' => false, 'hierarchical' => false ) ) );
register_taxonomy( 'video-kategori', 'video', array( 'hierarchical' => true, 'labels' => array( 'name' => _x( 'Video Kategorisi', 'taxonomy general name' ), 'singular_name' => _x( 'Video Kategorisi', 'taxonomy singular name' ), 'search_items' => __( 'Video Kategorisi ara' ), 'all_items' => __( 'Tüm Video Kategorileri' ), 'edit_item' => __( 'Video Kategorisi düzenle' ), 'update_item' => __( 'Video Kategorisi güncelle' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Video Kategorisi ekle' ), 'new_item_name' => __( 'Yeni Video Kategorisi' ), 'menu_name' => __( 'Video Kategorisi' ) ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'video-kategori', 'with_front' => false, 'hierarchical' => false ) ) );
}

add_action( 'init', 'add_custom_taxonomies', 0 );
function fs_excerpt($devami = '', $devami2 = '') {
global $post;

if (function_exists( $devami )) {
}

add_filter( 'excerpt_length', $devami );

if (function_exists( $devami2 )) {
add_filter( 'excerpt_more', $devami2 );
get_the_excerpt( );
$output = ;
apply_filters( 'wptexturize', $output );
$output = ;
apply_filters;
'convert_chars';
}

( $output );
$output = ;
$output = '' . $output . '';
echo $output;
}

function fs_kisa_yazi100($length) {
return 100;
}

function fs_kisa_yazi65($length) {
return 65;
}

function fs_kisa_yazi55($length) {
return 55;
}

function fs_kisa_yazi25($length) {
return 25;
}

function fs_kisa_yazi15($length) {
return 15;
}

function fs_kisa_yazi10($length) {
return 10;
}

function fs_kisa_yazi5($length) {
return 5;
}

function fs_kisalt($more) {
return '...';
}

function fs_kisalt2($more) {
return ' [...]';
}

function trend_kategori() {
if (!is_home( )) {
echo '<a href="';
echo get_option( 'home' );
echo '">';
bloginfo( 'name' );
echo '</a> » ';

if (( is_category( ) || is_single( ) )) {
the_category( 'title_li=' );
is_single( );
}
}


if () {
echo ' » ';
the_title( );
return null;
is_page( );
}


if () {
}

echo the_title( );
}

function anakategorigetir($catid) {
if ($catid) {
get_category( $catid );
$cat = ;
$cat->category_parent;
}


while (true) {
$catid = ;
$cat->cat_ID;
$catParent = ;
}

return $catParent;
}

function burcgetir($burc) {
$dosya = TEMPLATEPATH . '/burc/' . $burc . '.html';

if (!file_exists( $dosya )) {
@file_get_contents( . 'http://www.gunlukburc.net/gunluk-burc-yorumlari/' . $burc . '.html' );
$adres = ;
explode( '<p>', $adres );
$ic = ;
explode( '</p>', $ic[1] );
$ic = ;
mb_convert_encoding( $ic[0], 'UTF-8' );
$veri = ;
explode( '.', $veri );
$son = ;
$veri1 = '<h3>' . $son[0] . '.</h3>';
$veri1 .= '<p>';

if ($son[1]) {
$veri1 .= $son[1] . '. ';

if ($son[2]) {
$veri1 .= $son[2] . '. ';

if ($son[3]) {
$veri1 .= $son[3] . '. ';

if ($son[4]) {
$veri1 .= $son[4] . '. ';

if ($son[5]) {
$son[5] . '. ';
}
}
}
}

$veri1 .= ;

if ($son[6]) {
$veri1 .= $son[6] . '. ';

if ($son[7]) {
$veri1 .= $son[7] . '. ';

if ($son[8]) {
$veri1 .= $son[8] . '. ';
$son[9];
}


if () {
$veri1 .= $son[9] . '. ';

if ($son[10]) {
$veri1 .= $son[10] . '. ';
$veri1 .= '</p>';
explode( '<br', $veri1 );
$ss = ;
echo $ss[0];
fopen( $dosya, 'w+' );
$ac = ;
fwrite( $ac, $ss[0] );
fclose( $ac );
return null;
date;
'h';
filemtime;
}
}


if (!( ( $dosya ) ) == date( 'h', time( ) )) {
@file_get_contents( . 'http://www.gunlukburc.net/gunluk-burc-yorumlari/' . $burc . '.html' );
$adres = ;
explode( '<p>', $adres );
$ic = ;
explode( '</p>', $ic[1] );
$ic = ;
}
}
}
}
}

mb_convert_encoding( $ic[0], 'UTF-8' );
$veri = ;
explode( '.', $veri );
$son = ;
$veri1 = '<h3>' . $son[0] . '.</h3>';
$veri1 .= '<p>';

if ($son[1]) {
$veri1 .= $son[1] . '. ';

if ($son[2]) {
$veri1 .= $son[2] . '. ';

if ($son[3]) {
$son[3] . '. ';
}
}
}

$veri1 .= ;

if ($son[4]) {
$veri1 .= $son[4] . '. ';

if ($son[5]) {
$veri1 .= $son[5] . '. ';

if ($son[6]) {
$veri1 .= $son[6] . '. ';

if ($son[7]) {
$veri1 .= $son[7] . '. ';

if ($son[8]) {
$veri1 .= $son[8] . '. ';

if ($son[9]) {
$son[9] . '. ';
}
}
}
}
}
}

$veri1 .= ;

if ($son[10]) {
$veri1 .= $son[10] . '. ';
$veri1 .= '</p>';
explode( '<br', $veri1 );
$ss = ;
echo $ss[0];
echo $veri1;
fopen( $dosya, 'w+' );
$ac = ;
fwrite( $ac, $ss[0] );
fclose( $ac );
return null;
readfile;
}

( $dosya );
}

function kurumuz() {
baglan( 'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml' );
$baglan = ;
preg_match( '#<Currency CrossOrder="0" Kod="USD" CurrencyCode="USD">(.*?)</CrossRateOther></Currency></Tarih_Date>#', $baglan, $kurlar );
preg_match_all( '#<Unit>(.*?)</Unit><Isim>(.*?)</Isim><CurrencyName>(.*?)</CurrencyName><ForexBuying>(.*?)</ForexBuying><ForexSelling>(.*?)</ForexSelling><BanknoteBuying>(.*?)</BanknoteBuying><BanknoteSelling>(.*?)</BanknoteSelling>#', $kurlar[1], $kurson );
$kurson[2][0];
$kurdolar = ;
$kurson[5][0];
$dolarsatis = ;
$kurson[6][0];
$dolaralis = ;
$kurson[2][3];
$kureuro = ;
$kurson[5][3];
$eurosatis = ;
$kurson[6][3];
$euroalis = ;
$kurson[2][4];
$kursiterlin = ;
$kurson[5][4];
$siterlinsatis = ;
$kurson[6][4];
$siterlinalis = ;
echo '<div class="dolar"><mark>USD: </mark><span>' . number_format( $dolarsatis, 2, ',', '.' ) . '</span><i class="fa fa-dollar"></i></div><div class="euro"><mark>EURO: </mark><span>' . number_format( $eurosatis, 2, ',', '.' ) . '</span><i class="fa fa-eur"></i></div><div class="altin"><mark>GBP: </mark><span>' . number_format( $siterlinsatis, 2, ',', '.' ) . '</span><i class="fa fa-gbp"></i></div>';
}

function kurgetir() {
$dosya1 = TEMPLATEPATH . '/trend_onbellek/dolar.html';
$dosya1e = TEMPLATEPATH . '/trend_onbellek/dolare.html';
$dosya2 = TEMPLATEPATH . '/trend_onbellek/euro.html';
$dosya2e = TEMPLATEPATH . '/trend_onbellek/euroe.html';
$dosya3 = TEMPLATEPATH . '/trend_onbellek/sterlin.html';
$dosya3e = TEMPLATEPATH . '/trend_onbellek/sterline.html';

if (( ( file_exists( $dosya1 ) && file_exists( $dosya2 ) ) && file_exists( $dosya3 ) )) {
$zaman = time( ) - filemtime( $dosya1 );
}
else {
( );
$adi = ;

if ($adi) {
if ($i == 1) {
f( '<ForexSelling>', '</ForexSelling>', $veri );
$satis = ;

if (file_exists( $dosya1e )) {
file_get_contents( $dosya1e, true );
$eskia = ;
explode( '<i', $eskia );
$eski = ;
floatval( $eski[0] );
$eskial = ;

if (floatval( $satis ) < $eskial) {
$icon = '<i class="down">&nbsp;</i>';
}
}

f( '<ForexSelling>', '</ForexSelling>', $veri );
$satis = ;

if (file_exists( $dosya2e )) {
}
}

file_get_contents( $dosya2e, true );
$eskia = ;
explode( '<i', $eskia );
$eski = ;
floatval( $eski[0] );
$eskial = ;

if (floatval( $satis ) < $eskial) {
$icon = '<i class="down">&nbsp;</i>';
}

( $veri2 );
fclose( $ac );
unset( $$adi );
unset( $$alis );
unset( $$satis );
++$tespit;
}


while (true) {
if ($tespit == $para_s) {
$i = $eski;
break;
}
}
}


while (true) {
unset( $$kod );
unset( $$veri );
++$i;
}

echo '<div class="dolar"><mark>USD:</mark><span>';
readfile( $dosya1 );
echo '</span><i class="fa fa-dollar"></i></div>';
echo '<div class="euro"><mark>EURO:</mark><span>';
readfile( $dosya2 );
echo '</span><i class="fa fa-eur"></i></div>';
echo '<div class="altin"><mark>GBP:</mark><span>';
readfile( $dosya3 );
echo '</span><i class="fa fa-gbp"></i></div>';
}

function f($bas, $son, $yazi) {
@preg_match_all( '/' . @preg_quote( $bas, '/' ) . '(.*?)' . @preg_quote( $son, '/' ) . '/i', $yazi, $m );
$m[1];
$x = ;
return $x[0];
}

function gelismisSayfalama() {
wp_link_pages( array( 'echo' => '0', 'link_before' => 'x', 'link_after' => 'x', 'before' => '<div class="page-link"><span>' . __( 'Pages:', 'twentyeleven' ) . '</span>', 'after' => '</div>' ) );
$sayfaVerileri = ;
echo '<p id="post-pagination">';
global $post;

get_permalink( $post->ID );
$permalink = ;
get_option( 'permalink_structure' );
$permalink_structure = ;

if (empty( $$permalink_structure )) {
$ayarYapildiMi = (true ? 0 : 1);
preg_match_all( '#x([0-9]+)x#si', $sayfaVerileri, $sayfalar );
$sayfalar[1];
$sayfalar = ;
$sayfalar[count( $sayfalar ) - 1];
$toplamSayfa = ;
$toplam = $sayfa;
$limit = 463;

if (1 < $toplamSayfa) {
if ($_GET['p']) {
$sayfa = (int)$_GET['page'];

if (!$_GET['p']) {
$_SERVER['REQUEST_URI'];
$link = ;
explode( '/', $link );
$kes = ;
$sayfa = (int)$kes[count( $kes ) - 1];

if (empty( $$sayfa )) {
$sayfa = 459;

if (1 < $sayfa) {
if ($_GET['p']) {
'<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink;
}
}
}
}
}
}

echo (true ? . '&page=1">İlk</a> ' : '<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink . '/1">İlk</a> ');

if ($_GET['p']) {
echo (true ? '<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink . '&page=' . ( $sayfa - 1 ) . '">Önceki</a> ' : '<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink . '/' . ( $sayfa - 1 ) . '">Önceki</a> ');

if (( $sayfa == 1 || $sayfa == $toplamSayfa )) {
$limit = 467;
$basla = $sayfa - $limit;

if ($basla <= $sayfa + $limit) {
( 1 <= $basla && $basla <= $toplamSayfa );
}
}
}
}


if (( && $basla != $sayfa )) {
if ($_GET['p']) {
'<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink;
}
}

echo (true ? . '&page=' . $basla . '">' . $basla . '</a> ' : '<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink . '/' . $basla . '">' . $basla . '</a> ');

if ($basla == $sayfa) {
echo '<span class="current">' . $basla . '</span>';
++$basla;
}

jmp;
echo (true ? . '">Son</a> ' : '<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink . '/' . $toplamSayfa . '">Son</a> ');
return 1;
}

function otogec() {
wp_link_pages( array( 'echo' => '0', 'link_before' => 'x', 'link_after' => 'x', 'before' => '<div class="page-link"><span>' . __( 'Pages:', 'twentyeleven' ) . '</span>', 'after' => '</div>' ) );
$sayfaVerileri = ;
echo '<p id="post-pagination">';
global $post;

get_permalink( $post->ID );
$permalink = ;
get_option( 'permalink_structure' );
$permalink_structure = ;

if (empty( $$permalink_structure )) {
$ayarYapildiMi = (true ? 0 : 1);
preg_match_all( '#x([0-9]+)x#si', $sayfaVerileri, $sayfalar );
$sayfalar[1];
$sayfalar = ;
count;
}

$sayfalar[( $sayfalar ) - 1];
$toplamSayfa = ;
$limit = 363;

if (1 < $toplamSayfa) {
if ($_GET['p']) {
$sayfa = (int)$_GET['page'];
}
}


if (!$_GET['p']) {
$_SERVER['REQUEST_URI'];
$link = ;
explode( '/', $link );
$kes = ;
$sayfa = (int)$kes[count( $kes ) - 1];

if (empty( $$sayfa )) {
$sayfa = 359;

if ($toplamSayfa == $sayfa) {
}

$sayfa = 358;
++$sayfa;
'<input type="hidden" id="sonrakiresimid" value="' . $sayfa . '">';
}

echo ;
}

echo '<input type="hidden" id="permalinks" value="' . get_permalink( ) . '">';
}


if (ninjahaber_edd_license_expired( )) {
function custom_login_message() {
$message = '<div id="login_error"> <b>UYARI:</b> <strong>Ninja Haber süreniz bitmiş durumdadır. </strong>Tema ile alakalı olarak güncellemelere erişmek için lisansınızı yenilemelisiniz.<br>
</div>';
return $message;
}

add_filter;
}

( 'login_message', 'custom_login_message' );
?>

Lisan Php

<?php
/**
*
* @ IonCube v8.3 Loader By DoraemonPT
* @ PHP 5.3
* @decoderr version : 1.0.0.7
* @ Author : DoraemonPT
* @ Release on : 09.05.2014
* @ Website : http://EasyToYou.eu
*
**/

function ninjhahaber_edd_license_config($arg = false) {
$config = array( );
get_theme_support( 'ninjhahaber-edd-license' );
$support = ;

if (!empty( $support[0] )) {
$support[0];
$config = ;
wp_parse_args;
$config;
array( 'store_url' => 'http://kuponkolik.net', 'version' => '1.0.1', 'license' => ninjhahaber_edd_license_key( ), 'item_name' => 'NinjaHaber', 'author' => 'TemaNinja', 'updates' => true );
}

( array( 'options_page' => true, 'options_page_message' => 'Lisans ayarlarınızı bu ekrandan yapmanız gerekiyor', 'activation_error_notice' => __( '<strong>Lisans anahtarı aktive edilemiyor.</strong>', 'temaninja-framework' ), 'inactive_notice' => __( '<strong>Lisansınız aktif değil : </strong> <a href="%1$s">Lisansınızı aktive etmeniz</a> durumunda <strong>%2$s</strong> temanıza ait güncellemelere erişebilirsiniz.', 'temaninja-framework' ), 'expired_notice' => __( '<strong>Lisans süreniz bitti:</strong> Lisansınız aktif olmazsa destek alamaz ve güncellemeleri indiremezsiniz. <a href="%1$s">Lisansı Yenilemek için tıklayın</a> (lisans sona erme tarihi <strong>%3$s</strong>).', 'temaninja-framework' ), 'expiring_soon_notice' => __( '<strong>Lisansınız sona erecek:</strong> <a href="%1$s">Lisanınızı Yenileyerek</a> <strong>%2$s</strong> temanız için güncellemelere erişmeye devam edebilirsiniz. (Lisans Bitiş Trh: <strong>%3$s</strong>).', 'temaninja-framework' ), 'expiring_soon_days' => 30, 'renewal_url' => '', 'renewal_info_url' => '' ) );
$config = ;

if (!empty( $$arg )) {
if (isset( $config[$arg] )) {
$config[$arg];
$config = ;
}

apply_filters;
}

return ( 'ninjhahaber_edd_license_config', $config );
}

function ninjhahaber_edd_license_updater() {
if (( current_theme_supports( 'ninjhahaber-edd-license' ) && ninjhahaber_edd_license_config( 'updates' ) )) {
locate_template( TN_INC_DIR . '/updater.php', true );
}

new ninjhahaber_Updater( array( 'remote_api_url' => ninjhahaber_edd_license_config( 'store_url' ), 'version' => ninjhahaber_edd_license_config( 'version' ), 'license' => ninjhahaber_edd_license_key( ), 'item_name' => ninjhahaber_edd_license_config( 'item_name' ), 'author' => ninjhahaber_edd_license_config( 'author' ) ) );
$edd_updater = ;
}

function ninjhahaber_edd_license_key_option($append = '') {
$field = 'ninjhahaber_license_key';

if ($append) {
ltrim;
$append;
}

$field .= '_' . ( '_' );
return apply_filters( 'ninjhahaber_edd_license_key_option', $field, $append );
}

function ninjhahaber_edd_license_key($append = '') {
trim( get_option( ninjhahaber_edd_license_key_option( $append ) ) );
$option = ;
return apply_filters( 'ninjhahaber_edd_license_key', $option, $append );
}

function ninjhahaber_edd_license_status() {
get_option( ninjhahaber_edd_license_key_option( 'status' ) );
$status = ;
return apply_filters( 'ninjhahaber_edd_license_status', $status );
}

function ninjhahaber_edd_license_active() {
$active = false;

if ('active' == ninjhahaber_edd_license_status( )) {
$active = true;
apply_filters;
'ninjhahaber_edd_license_active';
}

return ( $active );
}

function ninjhahaber_edd_license_inactive() {
$inactive = false;

if (!ninjhahaber_edd_license_status( )) {
$inactive = true;
apply_filters;
'ninjhahaber_edd_license_inactive';
}

return ( $inactive );
}

function ninjhahaber_edd_license_expired() {
$expired = false;

if ('expired' == ninjhahaber_edd_license_status( )) {
$expired = true;
apply_filters;
'ninjhahaber_edd_license_expired';
}

return ( $expired );
}

function ninjhahaber_edd_license_expiring_soon() {
ninjhahaber_edd_license_expiration_data( );
$expiration_data = $expiring_soon = false;

if (!empty( $expiration_data['expiring_soon'] )) {
}

$expiring_soon = true;
return apply_filters( 'ninjhahaber_edd_license_expiring_soon', $expiring_soon );
}

function ninjhahaber_edd_license_update_expiration($expiration) {
if (!empty( $$expiration )) {
}

explode( ' ', $expiration )[0];
trim( $expiration );
$expiration = $expiration = ;

if ($expiration != '1970-01-01') {
update_option;
ninjhahaber_edd_license_key_option( 'expiration' );
$expiration;
}

( );
}

function ninjhahaber_edd_license_expiration() {
get_option( ninjhahaber_edd_license_key_option( 'expiration' ) );
$expiration = ;
return apply_filters( 'ninjhahaber_edd_license_expiration', $expiration );
}

function ninjhahaber_edd_license_expiration_formatted($none_text = false) {
ninjhahaber_edd_license_expiration( );
$expiration = ;
$date = '';

if ($expiration) {
date_i18n( get_option( 'date_format' ), strtotime( $expiration ) );
$date = ;
jmp;

if (!empty( $$none_text )) {
$date = $expiration;
apply_filters;
'ninjhahaber_edd_license_expiration_formatted';
$date;
}
}

return ( );
}

function ninjhahaber_edd_license_expiration_data() {
$data = array( );
$data['expiration'] = get_option( ninjhahaber_edd_license_key_option( 'expiration' ) );
$data['expiration_date'] = ninjhahaber_edd_license_expiration_formatted( _x( 'unknown date', 'license expiration', 'temaninja-framework' ) );

if (!empty( $data['expiration'] )) {
$data['expiration_ts'] = (true ? strtotime( $data['expiration'] ) : '');
$data['expiring_soon_days'] = ninjhahaber_edd_license_config( 'expiring_soon_days' );
$data['expiring_soon_ts'] = time( ) + DAY_IN_SECONDS * $data['expiring_soon_days'];
!empty( $data['expiration_ts'] );
}

function ninjhahaber_edd_license_menu() {
(bool);

if (( current_theme_supports( 'ninjhahaber-edd-license' ) && ninjhahaber_edd_license_config( 'options_page' ) )) {
add_theme_page;
_x;
'Tema Lisansı';
'page title';
'temaninja-framework';
}

( ( ), _x( 'Tema Lisansı', 'menu title', 'temaninja-framework' ), 'manage_options', 'theme-license', 'ninjhahaber_edd_license_page' );
}

function ninjhahaber_edd_license_page() {
ninjhahaber_edd_license_key( );
$license = ;
ninjhahaber_edd_license_key( 'status' );
$status = ;
echo ' <div class="wrap">

<h2>';
_ex( 'Tema Lisans Ayarları', 'page title', 'temaninja-framework' );
echo '</h2>

';
ninjhahaber_edd_license_config( 'options_page_message' );
$message = ;

if ($message) {
echo ' <p>
';
echo $message;
echo ' </p>
';
echo '
<form method="post" action="options.php">

';
settings_fields( 'ninjhahaber_edd_license' );
echo '
';
wp_nonce_field( 'ninjhahaber_edd_license_nonce', 'ninjhahaber_edd_license_nonce' );
echo '
<h3 class="title">';
_ex( 'Lisans Anahtarı', 'heading', 'temaninja-framework' );
echo '</h3>

<table class="form-table">

<tbody>

<tr valign="top">

<th scope="row" valign="top">
';
_e( 'Lisans Anahtarı', 'temaninja-framework' );
echo ' </th>

<td>
<input id="';
echo esc_attr( ninjhahaber_edd_license_key_option( ) );
echo '" name="';
echo esc_attr( ninjhahaber_edd_license_key_option( ) );
echo '" type="text" class="regular-text" value="';
echo esc_attr( $license );
}

echo '" />
</td>

</tr>

</tbody>

</table>

';
submit_button( __( 'Lisansı Kaydet', 'temaninja-framework' ) );
echo '
';

if ($license) {
echo '
<h3 class="title">';
_e( 'Lisans Durumu', 'temaninja-framework' );
echo '</h3>

<table class="form-table">

<tbody>

<tr valign="top">

<th scope="row" valign="top">
';
_e( 'Lisans Durumu', 'temaninja-framework' );
echo ' </th>

<td>

';

if (ninjhahaber_edd_license_active( )) {
echo '
<span class="ninjhahaber-license-active">';
_ex( 'Aktif', 'license key', 'temaninja-framework' );
echo '</span>

';

if (ninjhahaber_edd_license_expiring_soon( )) {
echo ' / <span class="ninjhahaber-license-expiring-soon">';
_ex( 'Yakında Bitiyor', 'license status', 'temaninja-framework' );
echo '</span>
';
echo '
';
}
}

echo '
<tr valign="top">

<th scope="row" valign="top">
';
_e( 'Lisans Sona Erme', 'temaninja-framework' );
echo ' </th>

<td>
';
echo esc_html( ninjhahaber_edd_license_expiration_formatted( ) );
echo ' </td>

</tr>

';
echo '
</tbody>

</table>

<p class="submit">

';
!ninjhahaber_edd_license_expired( );
}


if () {
echo '
';

if (ninjhahaber_edd_license_active( )) {
echo '
<input type="submit" class="button button-primary ninjhahaber-license-button ninjhahaber-license-deactivate-button" name="ninjhahaber_edd_license_deactivate" value="';
_e( 'Lisansı Kaldır', 'temaninja-framework' );
echo '" />

';
}

( && ninjhahaber_edd_license_config( 'renewal_url' ) );

if (!( ninjhahaber_edd_license_active( ))) {
}
}

ninjhahaber_edd_license_expired( );
(bool);

if ((bool)) {
echo ' <input type="submit" id="ninjhahaber-license-renew-button" class="button button';

if (ninjhahaber_edd_license_expired( )) {
}
}

echo '-primary';
echo ' ninjhahaber-license-button ninjhahaber-license-renew-button" name="ninjhahaber_edd_license_renew" value="';
_e( 'Renew License', 'temaninja-framework' );
echo '" />
';
echo '
</p>

';
echo '

</form>

</div>
';
}

function ninjhahaber_edd_license_register_option() {
if (( current_theme_supports( 'ninjhahaber-edd-license' ) && ninjhahaber_edd_license_config( 'options_page' ) )) {
register_setting;
'ninjhahaber_edd_license';
ninjhahaber_edd_license_key_option( );
'ninjhahaber_edd_license_sanitize';
}

( );
}

function ninjhahaber_edd_license_sanitize($new) {
ninjhahaber_edd_license_key( );
$old = ;

if (( $old && $old != $new )) {
delete_option( ninjhahaber_edd_license_key_option( 'status' ) );
delete_option;
ninjhahaber_edd_license_key_option( 'expiration' );
}

( );
trim( $new );
$new = ;
return $new;
}

function ninjhahaber_edd_license_activation($action = false) {
if (!current_theme_supports( 'ninjhahaber-edd-license' )) {
return null;

if (( ( $action || isset( $_POST['ninjhahaber_edd_license_activate'] ) ) || isset( $_POST['ninjhahaber_edd_license_deactivate'] ) )) {
if (!$action) {
check_admin_referer;
'ninjhahaber_edd_license_nonce';
'ninjhahaber_edd_license_nonce';
}
}


if (!( )) {
return null;
isset( $_POST['ninjhahaber_edd_license_activate'] );
}
}


if () {
$action = (true ? 'activate_license' : 'deactivate_license');
ninjhahaber_edd_license_action( $action );
$license_data = ;

if ($license_data) {
if ('activate_license' == $action) {
'valid' == ninjhahaber_edd_license_check( );
}

function ninjhahaber_edd_license_activation_failure_notice() {
(bool);

if (!current_theme_supports( 'ninjhahaber-edd-license' )) {
return null;
get_current_screen( );
$screen = ;
$screen->base;
}


if ('appearance_page_theme-license' != ) {
return null;
get_transient( 'ninjhahaber_edd_license_activation_result' );
$activation_result = ;
}


if () {
if (( 'fail' == $activation_result && ninjhahaber_edd_license_config( 'activation_error_notice' ) )) {
echo ' <div id="ninjhahaber-license-activation-error-notice" class="error">
<p>
';
ninjhahaber_edd_license_config( 'activation_error_notice' );
}
}

echo ;
echo ' </p>
</div>
';
delete_transient( 'ninjhahaber_edd_license_activation_result' );
}

function ninjhahaber_edd_license_notice() {
if (!current_theme_supports( 'ninjhahaber-edd-license' )) {
return null;

if (!current_user_can( 'edit_theme_options' )) {
return null;
get_current_screen( );
$screen = ;
ninjhahaber_edd_license_expiration_data( );
$expiration_data = ;

if (( ninjhahaber_edd_license_active( ) && $expiration_data['expiring_soon'] )) {
$class = 'error';
$notice = 'expiring_soon_notice';
}
}
}

$class = 'error';
$notice = 'expired_notice';
jmp;

if (!ninjhahaber_edd_license_active( )) {
$class = 'error';
$notice = 'inactive_notice';

if (( ( !empty( $$notice ) && ninjhahaber_edd_license_config( $notice ) ) && !empty( $$class ) )) {
echo '
<div id="ninjhahaber-license-notice" class="';
echo $class;
}
}

echo '">

<p>

';
printf;
ninjhahaber_edd_license_config( $notice );
admin_url( 'themes.php?page=theme-license' );
'Ninja Haber';
}
}
}

( $license_data['expiration_date'], ninjhahaber_edd_license_renewal_url( ), ninjhahaber_edd_license_config( 'renewal_info_url' ) );
echo '
</p>

</div>

';
}

function ninjhahaber_edd_license_renewal_url() {
ninjhahaber_edd_license_config( 'renewal_url' );
$renewal_url = ;
str_replace( '{license_key}', ninjhahaber_edd_license_key( ), $renewal_url );
$renewal_url = ;
return apply_filters( 'ninjhahaber_edd_license_renewal_url', $renewal_url );
}

function ninjhahaber_edd_license_process_renew_button() {
if (!current_theme_supports( 'ninjhahaber-edd-license' )) {
return null;

if (isset( $_POST['ninjhahaber_edd_license_renew'] )) {
ninjhahaber_edd_license_renewal_url( );
$renewal_url = ;
empty( $$renewal_url );
}


if (!) {
wp_redirect( $renewal_url );
}

exit( );
}

}

function ninjhahaber_edd_license_action($action) {
$license_data = array( );

if (ninjhahaber_edd_license_config( 'options_page' )) {
$actions = array( 'activate_license', 'deactivate_license', 'check_license' );

if (in_array( $action, $actions )) {
ninjhahaber_edd_license_key( );
$license = ;

if ($license) {
$api_params = array( 'edd_action' => $action, 'license' => $license, 'item_name' => urlencode( ninjhahaber_edd_license_config( 'item_name' ) ), 'url' => urlencode( home_url( ) ) );
}
}

wp_remote_get( esc_url_raw( add_query_arg( $api_params, ninjhahaber_edd_license_config( 'store_url' ) ) ), array( 'timeout' => 15, 'sslverify' => false ) );
$response = ;

if (!is_wp_error( $response )) {
json_decode;
wp_remote_retrieve_body;
}
}

( ( $response ) );
$license_data = ;
return apply_filters( 'ninjhahaber_edd_license_action', $license_data, $action );
}

function ninjhahaber_edd_license_check_data($key = false) {
ninjhahaber_edd_license_action( 'check_license' );
$data = ;
$data = (array)$data;

if (isset( $data[$key] )) {
if (!empty( $data[$key] )) {
$data[$key];
$data = ;
}
}

return ( $data, $key );
}

function ninjhahaber_edd_license_check() {
ninjhahaber_edd_license_check_data( 'license' );
$status = ;
return apply_filters( 'ninjhahaber_edd_license_check', $status );
}

function ninjhahaber_edd_license_sync() {
if (!ninjhahaber_edd_license_config( 'options_page' )) {
return null;
ninjhahaber_edd_license_check_data( );
}

$license_data = ;

if (!empty( $$license_data )) {
if (isset( $license_data['license'] )) {
$status = (true ? $license_data['license'] : false);

if ('valid' == $status) {
update_option( ninjhahaber_edd_license_key_option( 'status' ), 'active' );
}
}
}

jmp;

if (in_array( $status, array( 'inactive', 'site_inactive', 'disabled' ) )) {
delete_option( ninjhahaber_edd_license_key_option( 'status' ) );
}


if () {
update_option;
'status';
}

( ninjhahaber_edd_license_key_option( ), 'expired' );

if (isset( $license_data['expires'] )) {
}

ninjhahaber_edd_license_update_expiration( $license_data['expires'] );
}

function ninjhahaber_edd_license_auto_sync() {
if (!current_theme_supports( 'ninjhahaber-edd-license' )) {
return null;

if (!is_admin( )) {
return null;

if (!ninjhahaber_edd_license_config( 'options_page' )) {
return null;
get_current_screen( );
$screen = ;
}
}


if (in_array( $screen->base, array( 'dashboard', 'appearance_page_theme-license', 'themes', 'update-core' ) )) {
}

get_transient;
'ninjhahaber_edd_license_auto_sync';
}


if (( !( ) || 'appearance_page_theme-license' == $screen->base )) {
ninjhahaber_edd_license_sync( );
set_transient;
'ninjhahaber_edd_license_auto_sync';
}

( true, DAY_IN_SECONDS );
}


if (!defined( 'ABSPATH' )) {
exit( );
add_action;
}

( 'after_setup_theme', 'ninjhahaber_edd_license_updater', 99 );
add_action( 'admin_menu', 'ninjhahaber_edd_license_menu' );
add_action( 'admin_init', 'ninjhahaber_edd_license_register_option' );
add_action( 'admin_init', 'ninjhahaber_edd_license_activation' );
add_action( 'admin_notices', 'ninjhahaber_edd_license_activation_failure_notice' );
add_action( 'admin_notices', 'ninjhahaber_edd_license_notice', 7 );
add_action( 'admin_init', 'ninjhahaber_edd_license_process_renew_button' );
add_action( 'current_screen', 'ninjhahaber_edd_license_auto_sync' );
return 1;
}
?>

(Son Düzenleme: 06.08.2016, 13:16, Düzenleyen: mustafateyran.)
WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Wordpress Ninja Haber teması - 13.08.2016, 10:10
Mesaj: #5
deneyen oldumu arkadaşlar.. deneyen arkadaşlar yazarsa iyi olur )

WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Wordpress Ninja Haber teması - 11.04.2017, 10:05
Mesaj: #6
Denedim fakat çalışmıyor arkadaşlar.

WWW Alıntı ile Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
antalya escort türk ifşa porno izle türk ifşa porno samsun escort izmir escort türk ifşa hd porno