KULLANICI ADI : ŞİFRE Şifremi Unuttum*

Anasayfa İLLEG4L BANK KREDİ SATIN AL İLLEG4LİZM RAP Sub Domain Bulucu Arama Yap Yeni Konular Bugünki Konular

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Plus Portal v2 Ayesoft
Konu : Plus Portal v2 Ayesoft - 30.01.2016, 13:41
Mesaj: #1
Merhaba Arkadaşlar forumda aradım göremedim paylaşmak istedim 
Ayesoft un Plus Portal v2 Wordpress Temasıdır Lisans sorunu giderilmiştir lakin functions.php şifrelidir decode edilmiş dosyada aşağıda paylaşılmıştır

Anasayfa, sidebar vs bişelenlerden oluşturulması gerekmekte.
nLdmGB.png
DEMO
INDIR
rar pass : mailstorm.illeg4lizm.org

Kırılmış Functions.php
Kod:
<?php
/**
*


function remove_ul($menu) {
    return preg_replace( array( '#^<ul[^>]*>#', '#</ul>$#' ), '', $menu );
}

function kurgetir() {
    $dosya = TEMPLATEPATH . '/onbellek/doviz_onbellek/doviz.html';

    if (file_exists( $dosya )) {
        $zaman = time(  ) - filemtime( $dosya );
    }

    ( 'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml' );
    $data = ;

    if ($data) {
        iconv( 'ISO-8859-9', 'UTF-8', $data );
        $data = ;
        explode( '</Currency>', $data );
        $satir = ;
        foreach ($satir as ) {
            $sat = ;
            explode( 'Kod="', $sat );
            $yeni = ;
            explode( '"', $yeni[1] );
            $yeni = ;

            if (in_array( $yeni[0], array( 'USD', 'EUR', 'GBP' ) )) {
                if ($yeni[0] == 'USD') {
                    $ad = 'dolar';
                    break;
                }
            }

            break;
        }
    }
    else {
        while (true) {
            explode( '</ForexBuying>', $ali[1] );
            $ali = ;
            $ali[0];
            $alis = ;
            explode( '<ForexSelling>', $sat );
            $sati = ;
            explode( '</ForexSelling>', $sati[1] );
            $sati = ;
            $sati[0];
            $satis = ;
            $veri2 .= '                <div class="item">
                    <i class="' . $ad . '">' . $icon . '</i>
                    <span><strong>Alış</strong> ' . $alis . '</span>
                    <span><strong>Satış</strong> ' . $satis . '</span>
                </div>
';
        }
    }

    echo $veri2;
    fopen( $dosya, 'w+' );
    $ac = ;
    fwrite( $ac, $veri2 );
    fclose( $ac );
}

function add_custom_taxonomies() {
    if (get_option( 'galeri' ) == 'on') {
        register_taxonomy( 'galeri-kategori', 'galeri', array( 'hierarchical' => true, 'labels' => array( 'name' => _x( 'Galeri Kategorisi', 'taxonomy general name' ), 'singular_name' => _x( 'Galeri Kategorisi', 'taxonomy singular name' ), 'search_items' => __( 'Galeri Kategorilerinde Ara' ), 'all_items' => __( 'Tüm Galeri Kategorileri' ), 'edit_item' => __( 'Galeri Kategorisini Düzenle' ), 'update_item' => __( 'Galeri Kategorisini Güncelle' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Galeri Kategorisi Ekle' ), 'new_item_name' => __( 'Yeni Galeri Kategorisi' ), 'menu_name' => __( 'Galeri Kategorisi' ) ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'galeri-kategori', 'with_front' => false, 'hierarchical' => false ) ) );

        if (get_option( 'video' ) == 'on') {
            register_taxonomy( 'video-kategori', 'video', array( 'hierarchical' => true, 'labels' => array( 'name' => _x( 'Video Kategorisi', 'taxonomy general name' ), 'singular_name' => _x( 'Video Kategorisi', 'taxonomy singular name' ), 'search_items' => __( 'Video Kategorilerinde Ara' ), 'all_items' => __( 'Tüm Video Kategorileri' ), 'edit_item' => __( 'Video Kategorisini Düzenle' ), 'update_item' => __( 'Video Kategorisini Güncelle' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Video Kategorisi Ekle' ), 'new_item_name' => __( 'Yeni Video Kategorisi' ), 'menu_name' => __( 'Video Kategorisi' ) ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'video-kategori', 'with_front' => false, 'hierarchical' => false ) ) );

            if (get_option( 'ruya' ) == 'on') {
                register_taxonomy;
                'harf';
                'ruya-tabiri';
                array( 'hierarchical' => true );
                array( 'name' => _x( 'Harf', 'taxonomy general name' ), 'singular_name' => _x( 'Harf', 'taxonomy singular name' ), 'search_items' => __( 'Harf ara' ), 'all_items' => __( 'Tüm Harfler' ), 'edit_item' => __( 'Harf düzenle' ), 'update_item' => __( 'Harf güncelle' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Harf ekle' ) );
                __;
                'Yeni Harf';
            }
        }
    }

    ( array( 'labels' => array( 'new_item_name' => (  ), 'menu_name' => __( 'Harf' ) ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'harf', 'with_front' => false, 'hierarchical' => false ) ) );

    if (get_option( 'yemek' ) == 'on') {
        register_taxonomy;
        'yemek-kategori';
        'yemek-tarifi';
        array( 'hierarchical' => true );
        array( 'name' => _x( 'Yemek Kategorisi', 'taxonomy general name' ), 'singular_name' => _x( 'Yemek Kategorisi', 'taxonomy singular name' ), 'search_items' => __( 'Yemek Kategorisi ara' ) );
    }

    ( array( 'labels' => array( 'all_items' => __( 'Tüm Yemek Kategorileri' ), 'edit_item' => __( 'Yemek Kategorisini düzenle' ), 'update_item' => __( 'Yemek Kategorisini güncelle' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Yemek Kategorisi ekle' ), 'new_item_name' => __( 'Yeni Yemek Kategorisi' ), 'menu_name' => __( 'Yemek Kategorisi' ) ), 'rewrite' => array( 'slug' => 'yemek-kategori', 'with_front' => false, 'hierarchical' => false ) ) );
}

function extra_category_fields($tag) {
    $tag->term_id;
    $t_id = ;
    get_option(  . 'category_' . $t_id );
    $ozel_alan = ;
    echo '    <tr class="form-field">
        <th scope="row" valign="top">
            <label for="background">';
    echo __( 'Başlık Rengi', 'ayesoft' );
    echo '</label>
        </th>
        <td>
            <div class="ogeler">
                <input class="color" name="background" value="';
    echo $ozel_alan['background'];
    echo '" />
            </div>
            <p class="description">
                ';
    echo __( 'Category Background Color', 'ayesoft' );
    echo '            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr class="form-field">
        <th scope="row" valign="top">
            <label for="liststyle">';
    echo __( 'List Style', 'ayesoft' );
    echo '</label>
        </th>
        <td>
            <div class="ogeler">
                <select name="liststyle" />
                    <option value="1"';

    if ($ozel_alan['liststyle'] == '1') {
        echo ' selected="selected"';
        echo '>';
        __( 'Style 1', 'ayesoft' );
    }

    echo ;
    echo '</option>
                    <option value="2"';

    if ($ozel_alan['liststyle'] == '2') {
        echo ' selected="selected"';
        echo '>';
        echo __( 'Style 2', 'ayesoft' );
        echo '</option>
                    <option value="3"';

        if ($ozel_alan['liststyle'] == '3') {
            echo ' selected="selected"';
            echo '>';
            echo __( 'Style 3', 'ayesoft' );
        }

        echo '</option>
                </select>
            </div>
            <p class="description">
                ';
    }

    echo __( 'Category Archive Page List Style Type', 'ayesoft' );
    echo '            </p>
        </td>
    </tr>
';
}

function save_extra_category_fileds($term_id) {
    $t_id = $term_id;
    get_option(  . 'category_' . $t_id );
    $cat_meta = ;
    $cat_meta['background'] = $_POST['background'];
    $cat_meta['liststyle'] = $_POST['liststyle'];
    update_option(  . 'category_' . $t_id, $cat_meta );
}

function kutu_listesi() {
    wp_enqueue_script( 'media-upload' );
    wp_enqueue_script( 'thickbox' );
    wp_enqueue_style( 'thickbox' );
    wp_register_script( 'fors-upload', get_bloginfo( 'template_url' ) . '/admin/upload.js', array( 'jquery' ) );
    wp_enqueue_script( 'fors-upload' );
    add_meta_box( 'post-meta-boxes', __( 'Haber Seçenekleri', 'ayesoft' ), 'kutular', 'post', 'normal', 'high' );
    add_meta_box( 'post-meta-boxes', __( 'Yemek Seçenekleri', 'ayesoft' ), 'kutular2', 'yemek-tarifi', 'normal', 'high' );
}

function kutulari_getir() {
    $meta_boxes = array( 'mansetresim' => array( 'name' => 'mansetresim', 'title' => __( 'Manşet Resmi:', 'ayesoft' ), 'type' => 'resim', 'desc' => 'Manşette Görünmesini İstediğiniz Ayrı Bir Resim Varsa Bu Alana Ekleyin. Önerilen Boyut : 730 x 360 piksel' ), 'manset' => array( 'name' => 'manset', 'title' => __( 'Manşet\'te Görünür:', 'ayesoft' ), 'type' => 'radio', 'options' => array( 'Evet', 'Hayır' ) ), 'altbaslik' => array( 'name' => 'altbaslik', 'title' => __( 'Alt Başlık:', 'ayesoft' ), 'type' => 'input', 'desc' => 'Konu içerisinde başlığın altında görünecek kısa açıklama alanı.' ) );
    return apply_filters( 'kutulari_getir', $meta_boxes );
}

function kutulari_getir2() {
    $meta_boxes = array( 'galeri' => array( 'name' => 'galeri', 'title' => __( 'Resim Galerisi:', 'ayesoft' ), 'type' => 'galeri', 'desc' => '' ), 'kisi' => array( 'name' => 'kisi', 'title' => __( 'Kaç Kişilik:', 'ayesoft' ), 'type' => 'input', 'desc' => '' ), 'sure' => array( 'name' => 'sure', 'title' => __( 'Toplam Süre:', 'ayesoft' ), 'type' => 'input', 'desc' => '' ), 'malzeme' => array( 'name' => 'malzeme', 'title' => __( 'Malzemeler:', 'ayesoft' ), 'type' => 'text', 'desc' => 'Her Satıra 1 Malzeme Ekleyiniz' ) );
    return apply_filters( 'kutulari_getir2', $meta_boxes );
}

function kutular() {
    global $post;

    kutulari_getir(  );
    $meta_boxes = ;
    echo '    <table class="form-table">
    ';
    foreach ($meta_boxes as ) {
        $meta = ;
        get_post_meta( $post->ID, $meta['name'], true );
        $value = ;

        while (true) {
            if ($meta['type'] == 'radio') {
                radio_ekrana_yaz( $meta, $value );
                break;
            }

            jmp;

            while (true) {
                while (true) {
                    ( $value );
                }


                if ($meta['type'] == 'resim') {
                    kutu_resim( $meta, $value );
                }

                jmp;
                ( $value );
            }


            if ($meta['type'] == 'galeri') {
                galeri( $meta, $value );
            }
        }
    }

    echo '    </table>
';
}

function kutular2() {
    global $post;

    kutulari_getir2(  );
    $meta_boxes = ;
    echo '    <table class="form-table">
    ';
    foreach ($meta_boxes as ) {
        $meta = ;
        get_post_meta( $post->ID, $meta['name'], true );
        $value = ;

        while (true) {
            if ($meta['type'] == 'radio') {
                radio_ekrana_yaz( $meta, $value );
                break;
            }

            jmp;

            while (true) {
                while (true) {
                    ( $value );
                }


                if ($meta['type'] == 'resim') {
                    kutu_resim( $meta, $value );
                }

                jmp;
                ( $value );
            }


            if ($meta['type'] == 'galeri') {
                galeri( $meta, $value );
            }
        }
    }

    echo '    </table>
';
}

function select_ekrana_yaz($args = array(  ), $value = false) {
    extract( $args );
    echo '    <tr>
        <th style="width:20%;">
            <label for="';
    echo $name;
    echo '">';
    echo $title;
    echo '</label>
        </th>
        <td>
            <select style="width:120px;" name="';
    echo $name;
    echo '" id="';
    echo $name;
    echo '">
            ';
    foreach ($options as ) {
        $option = ;
        echo '                <option value="';
        echo $option[0];
        echo '" ';

        if (htmlentities( $value, ENT_QUOTES ) == $option[0]) {
            echo ' selected="selected"';

            while (true) {
                echo '>
                    ';
                echo $option[1];
                echo '                </option>
            ';
            }
        }
    }

    echo '            </select>
            <input type="hidden" name="';
    echo $name;
    echo '_noncename" id="';
    echo $name;
    echo '_noncename" value="';
    echo wp_create_nonce( plugin_basename( __FILE__ ) );
    echo '" />
        </td>
    </tr>
    ';
}

function radio_ekrana_yaz($args = array(  ), $value = false) {
    extract( $args );
    echo '    <tr>
        <th style="width:56%;">
            <label for="';
    echo $name;
    echo '">';
    echo $title;
    echo '</label>
        </th>
        <td>
            ';
    $i = 247;
    foreach ($options as ) {
        $option = ;
        ++$i;
        echo '                <div style="float:left;padding:4px 2px;"> <input type="radio" name="';
        echo $name;
        echo '" id="';
        echo $name;
        echo '-';
        echo $i;
        echo '" value="';
        echo $i;
        echo '" ';
        (  == '' && $i == 2 );
    }

    function check_ekrana_yaz($args = array(  ), $value = false) {
        (bool);
        extract( $args );
        echo '    <tr>
        <th style="width:20%;">
            <label for="';
        echo $name;
        echo '">';
        echo $title;
        echo '</label>
        </th>
        <td>
            ';
        $yenivalue = explode( ',', $value );
        echo '            ';
        $i = 256;
        foreach ($options as $option) {
            ++$i;
            echo '                <div style="float:left;padding:4px 2px;">
                    <input type="checkbox" name="';
            echo $name;
            echo '[]" id="';
            echo $name;
            echo '-';
            echo $option[0];
            echo '" value="';
            echo $option[0];
            echo '" ';

            while (true) {
                if (( in_array( $option[0], $yenivalue ) || ( htmlentities( $value, ENT_QUOTES ) == '' && $i == 1 ) )) {
                    echo 'checked=""';
                    echo ' >
                    <label for="';
                    echo $name;
                    echo '-';
                    echo $option[0];
                    echo '">';
                    echo $option[1];
                }

                echo '</label>
                </div>
            ';
            }
        }

        echo '            <input type="hidden" name="';
        echo $name;
        echo '_noncename" id="';
        echo $name;
        echo '_noncename" value="';
        echo wp_create_nonce( plugin_basename( __FILE__ ) );
        echo '" />
        </td>
    </tr>
    ';
    }

    function kutu_yazi($args = array(  ), $value = false) {
        extract( $args );
        echo '    <tr>
        <th style="width:20%;">
            <label for="';
        echo $name;
        echo '">';
        echo $title;
        echo '</label>
        </th>
        <td>
            <input type="text" class="" name="';
        echo $name;
        echo '" id="';
        echo $name;
        echo '" value="';
        echo wp_specialchars( $value, 1 );
        echo '" size="30" tabindex="30" style="width: 400px;margin-top:-3px;" />
            <input type="hidden" name="';
        echo $name;
        echo '_noncename" id="';
        echo $name;
        echo '_noncename" value="';
        echo wp_create_nonce( plugin_basename( __FILE__ ) );
        echo '" />
            <br />
            <p class="description">';
        echo $desc;
        echo '</p>
        </td>
    </tr>
    ';
    }

    function kutu_resim($args = array(  ), $value = false) {
        extract( $args );
        echo '    <tr>
        <th style="width:20%;">
            <label for="';
        echo $name;
        echo '">';
        echo $title;
        echo '</label>
        </th>
        <td>
            <input type="text" class="fors-upload" name="';
        echo $name;
        echo '" id="';
        echo $name;
        echo '" value="';
        echo wp_specialchars( $value, 1 );
        echo '" size="30" tabindex="30" style="width: 300px;margin-top:-3px;" />
            <input id="fors-upload-button" type="button" class="button" value="Resim Yükle" style="width: 100px;margin-top:-3px;border:1px #ccc solid;background:#eee;" />
            <input type="hidden" name="';
        echo $name;
        echo '_noncename" id="';
        echo $name;
        echo '_noncename" value="';
        echo wp_create_nonce( plugin_basename( __FILE__ ) );
        echo '" />
            <br />
            <p class="description">';
        echo $desc;
        echo '</p>
        </td>
    </tr>
    ';
    }

    function kutu_textarea($args = array(  ), $value = false) {
        extract( $args );
        echo '    <tr>
        <th style="width:20%;">
            <label for="';
        echo $name;
        echo '">';
        echo $title;
        echo '</label>
        </th>
        <td>
            <textarea name="';
        echo $name;
        echo '" id="';
        echo $name;
        echo '" cols="60" rows="4" tabindex="30" style="width: 97%;margin-top:-3px;">';
        echo wp_specialchars( $value, 1 );
        echo '</textarea>
            <input type="hidden" name="';
        echo $name;
        echo '_noncename" id="';
        echo $name;
        echo '_noncename" value="';
        echo wp_create_nonce( plugin_basename( __FILE__ ) );
        echo '" />
            <p class="description">';
        echo $desc;
        echo '</p>
        </td>
    </tr>
    ';
    }

    function galeri($args = array(  ), $value = false) {
        extract( $args );
        echo '    <tr>
        <th style="width:20%;">
            <label for="';
        echo $name;
        echo '">';
        echo $title;
        echo '</label>
        </th>
        <td>
        <style>
        #product_images_container{
            width:100%;
        }
        ul.product_images li.image{
            width: 80px;
            float: left;
            cursor: move;
            margin: 9px 9px 0px 0px;
            position: relative;
            -moz-box-sizing: border-box;
        }
        ul.product_images li.image a.delete{
            text-indent:-99999;
            border:1px #111 solid;
            background:#333;
            width:12px;
            height:12px;
            position:absolute;
            font-size:11px;
            line-height:9px;
            top:-6px;
            right:-8px;
            display:none;
            border-radius:8px;
            overflow:hidden;
            color:#fff;
            text-align:center;
            text-decoration:none;
            z-index:9999;
        }
        ul.product_images li.image:hover a.delete{
            display:block;
        }
        .wc-metabox-sortable-placeholder
        {
            width: 84px;
            height: 84px;
            float: left;
            cursor: move;
            margin: 9px 9px 0px 0px;
            position: relative;
            -moz-box-sizing: border-box;
            border:2px #ccc dashed;
        }
        ul.product_images li.image img{
            width: 100%;
            height:80px;
            display: block;
            cursor: move;
            border: 1px solid #D5D5D5;
            background: none repeat scroll 0% 0% #F7F7F7;
            border-radius: 2px;
            padding:2px;
        }
        .add_product_images{
            clear:both;
        }
        </style>
        <script>
        jQuery( function($){

            // Product gallery file uploads
            var product_gallery_frame;
            var $image_gallery_ids = $(\'#galeri\');
            var $product_images = $(\'#product_images_container ul.product_images\');

            jQuery(\'.add_product_images\').on( \'click\', \'a\', function( event ) {
                var $el = $(this);
                var attachment_ids = $image_gallery_ids.val();

                event.preventDefault();

                // If the media frame already exists, reopen it.
                if ( product_gallery_frame ) {
                    product_gallery_frame.open();
                    return;
                }

                // Create the media frame.
                product_gallery_frame = wp.media.frames.product_gallery = wp.media({
                    // Set the title of the modal.
                    title: $el.data(\'choose\'),
                    button: {
                        text: $el.data(\'update\'),
                    },
                    states : [
                        new wp.media.controller.Library({
                            title: $el.data(\'choose\'),
                            filterable :    \'all\',
                            multiple: true,
                        })
                    ]
                });

                // When an image is selected, run a callback.
                product_gallery_frame.on( \'select\', function() {

                    var selection = product_gallery_frame.state().get(\'selection\');

                    selection.map( function( attachment ) {

                        attachment = attachment.toJSON();

                        if ( attachment.id ) {
                            attachment_ids = attachment_ids ? attachment_ids + "," + attachment.id : attachment.id;

                            $product_images.append(\'\
                                <li class="image" data-attachment_id="\' + attachment.id + \'">\
                                    <img src="\' + attachment.url + \'" />\
                                    <ul class="actions">\
                                        <li><a href="#" class="delete" title="\' + $el.data(\'delete\') + \'">x</a></li>\
                                    </ul>\
                                </li>\');
                            }

                        });

                        $image_gallery_ids.val( attachment_ids );
                    });

                    // Finally, open the modal.
                    product_gallery_frame.open();
                });

                // Image ordering
                $product_images.sortable({
                    items: \'li.image\',
                    cursor: \'move\',
                    scrollSensitivity:40,
                    forcePlaceholderSize: true,
                    forceHelperSize: false,
                    helper: \'clone\',
                    opacity: 0.65,
                    placeholder: \'wc-metabox-sortable-placeholder\',
                    start:function(event,ui){
                        ui.item.css(\'background-color\',\'#f6f6f6\');
                    },
                    stop:function(event,ui){
                        ui.item.removeAttr(\'style\');
                    },
                    update: function(event, ui) {
                        var attachment_ids = \'\';

                        $(\'#product_images_container ul li.image\').css(\'cursor\',\'default\').each(function() {
                            var attachment_id = jQuery(this).attr( \'data-attachment_id\' );
                            attachment_ids = attachment_ids + attachment_id + \',\';
                        });

                        $image_gallery_ids.val( attachment_ids );
                    }
                });

                // Remove images
                $(\'#product_images_container\').on( \'click\', \'a.delete\', function() {
                    $(this).closest(\'li.image\').remove();

                    var attachment_ids = \'\';

                    $(\'#product_images_container ul li.image\').css(\'cursor\',\'default\').each(function() {
                        var attachment_id = jQuery(this).attr( \'data-attachment_id\' );
                        attachment_ids = attachment_ids + attachment_id + \',\';
                    });

                    $image_gallery_ids.val( attachment_ids );

                    return false;
                });
        });
        </script>
        <div id="product_images_container">
            <ul class="product_images">
                ';

        if (wp_specialchars( $value, 1 )) {
            wp_specialchars( $value, 1 );
            jmp;
            $attachment_ids = $product_image_gallery = ;
            array_diff( $attachment_ids, array( get_post_thumbnail_id(  ) ) );
            implode( ',', $attachment_ids );
            $product_image_gallery = ;
            array_filter( explode( ',', $product_image_gallery ) );
            $attachments = $attachment_ids = get_posts( 'post_parent=' . $post->ID . '&numberposts=-1&post_type=attachment&orderby=menu_order&order=ASC&post_mime_type=image&fields=ids&meta_key=_woocommerce_exclude_image&meta_value=0' );

            if ($attachments) {
                foreach ($attachments as ) {
                    $attachment_id = ;
                    echo '<li class="image" data-attachment_id="' . esc_attr( $attachment_id ) . '">
                                ' . wp_get_attachment_image( $attachment_id, 'thumbnail' ) . '
                                <ul class="actions">
                                    <li><a href="#" class="delete tips" data-tip="' . __( 'Resmi Sil', 'woocommerce' ) . '">x</a></li>
                                </ul>
                            </li>';
                    break;
                }

                echo '            </ul>
            <input type="hidden" class="fors-upload" name="';
                echo $name;
                echo '" id="';
                echo $name;
                echo '" value="';
                echo wp_specialchars( $value, 1 );
                echo '" size="30" tabindex="30" style="width: 400px;margin-top:-3px;" />
            <input type="hidden" name="';
                echo $name;
                echo '_noncename" id="';
                echo $name;
                echo '_noncename" value="';
                echo wp_create_nonce( plugin_basename( __FILE__ ) );
                echo '" />
            ';
                echo '
        </div>
        <p class="add_product_images hide-if-no-js">
            <a href="#" data-choose="';
                _e( 'Yeni Resim Ekle', 'woocommerce' );
            }
        }

        echo '" data-update="';
        _e( 'Galeriye Ekle', 'woocommerce' );
        echo '" data-delete="';
        _e( 'Resmi Sil', 'woocommerce' );
        echo '" data-text="';
        _e( 'Sil', 'woocommerce' );
        echo '">';
        _e( 'Galeriye Resim Ekle', 'woocommerce' );
        echo '</a>
        </p>
        </td>
    </tr>
    ';
    }

    function kutulari_kaydet($post_id) {
        global $post;

        while ('yemek-tarifi' == $_POST['post_type']) {
            array_merge( kutulari_getir2(  ) );
            $meta_boxes = ;
            jmp;
            array_merge( kutulari_getir(  ) );
            $meta_boxes = ;
            foreach ($meta_boxes as ) {
                $meta_box = ;

                if (!wp_verify_nonce( $_POST[$meta_box['name'] . '_noncename'], plugin_basename( __FILE__ ) )) {
                    return $post_id;
                    stripslashes( $_POST[$meta_box['name']] );
                    $data = ;

                    if (get_post_meta( $post_id, $meta_box['name'] ) == '') {
                        while (true) {
                            add_post_meta( $post_id, $meta_box['name'], $data, true );
                        }


                        if ($data != get_post_meta( $post_id, $meta_box['name'], true )) {
                            update_post_meta( $post_id, $meta_box['name'], $data );
                            break;
                        }

                        break 2;
                    }


                    while (true) {
                        if () {
                            delete_post_meta;
                            $post_id;
                            $meta_box['name'];
                            get_post_meta;
                            $post_id;
                            $meta_box['name'];
                            true;
                        }
                    }
                }


                while (true) {
                    ( (  ) );
                }
            }
        }

    }

    function ayesoft_kisalt($devami = '', $devami2 = '') {
        global $post;

        if (function_exists( $devami )) {
            add_filter( 'excerpt_length', $devami );
            function_exists;
            $devami2;
        }


        if ((  )) {
            add_filter;
            'excerpt_more';
        }

        ( $devami2 );
        get_the_excerpt(  );
        $output = ;
        apply_filters( 'wptexturize', $output );
        $output = ;
        apply_filters( 'convert_chars', $output );
        $output = ;
        $output = '' . $output . '';
        echo $output;
    }

    function aye_kisalt100($length) {
        return 100;
    }

    function aye_kisalt65($length) {
        return 65;
    }

    function aye_kisalt55($length) {
        return 55;
    }

    function aye_kisalt25($length) {
        return 25;
    }

    function aye_kisalt15($length) {
        return 15;
    }

    function aye_kisalt10($length) {
        return 10;
    }

    function aye_kisalt5($length) {
        return 5;
    }

    function aye_kisalt($more) {
        return '...';
    }

    function okundu($id) {
        intval( get_post_meta( $id, 'okundu', true ) );
        $sayi = ;
        update_post_meta( $id, 'okundu', $sayi + 1 );
    }

    function gelismisSayfalama() {
        wp_link_pages( array( 'echo' => '0', 'link_before' => 'x', 'link_after' => 'x', 'before' => '<div class="page-link"><span>' . __( 'Pages:', 'twentyeleven' ) . '</span>', 'after' => '</div>' ) );
        $sayfaVerileri = ;
        echo '<p id="post-pagination">';
        global $post;

        get_permalink( $post->ID );
        $permalink = ;
        get_option( 'permalink_structure' );
        $permalink_structure = ;

        if (empty( $$permalink_structure )) {
            $ayarYapildiMi = (true ? 0 : 1);
            preg_match_all( '#x([0-9]+)x#si', $sayfaVerileri, $sayfalar );
            $sayfalar[1];
            $sayfalar = ;
            $sayfalar[count( $sayfalar ) - 1];
            $toplamSayfa = ;
            $limit = 413;

            if (1 < $toplamSayfa) {
                if ($_GET['p']) {
                    $sayfa = (int)$_GET['page'];

                    if (!$_GET['p']) {
                        $_SERVER['REQUEST_URI'];
                        $link = ;
                        explode( '/', $link );
                        $kes = ;
                        $sayfa = (int)$kes[count( $kes ) - 1];

                        if (empty( $$sayfa )) {
                            $sayfa = 409;

                            if (1 < $sayfa) {
                                if ($_GET['p']) {
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }

            echo (true ? '<a class="gelismisSayfa mobildegorunur" href="' . $permalink . '&page=1">' . __( 'İlk' ) . '</a> ' : '<a class="gelismisSayfa mobildegorunur" href="' . $permalink . '/1">' . __( 'İlk' ) . '</a> ');

            if ($_GET['p']) {
                echo (true ? '<a class="gelismisSayfa mobildegorunur" href="' . $permalink . '&page=' . ( $sayfa - 1 ) . '">' . __( 'Önceki' ) . '</a> ' : '<a class="gelismisSayfa mobildegorunur" href="' . $permalink . '/' . ( $sayfa - 1 ) . '">' . __( 'Önceki' ) . '</a> ');

                if (( $sayfa == 1 || $sayfa == $toplamSayfa )) {
                    $limit = 417;
                    $basla = $sayfa - $limit;

                    if ($basla <= $sayfa + $limit) {
                        if (( ( 1 <= $basla && $basla <= $toplamSayfa ) && $basla != $sayfa )) {
                            if ($_GET['p']) {
                                '<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink . '&page=' . $basla . '">' . $basla . '</a> ';
                                '<a class="gelismisSayfa" href="' . $permalink . '/' . $basla . '">' . $basla;
                            }
                        }

                        echo  . '</a> ';

                        if ($basla == $sayfa) {
                            echo '<span class="current">' . $basla . '</span>';
                            ++$basla;
                        }
                    }
                }
            }
            else {
                '<a class="gelismisSayfa mobildegorunur" href="' . $permalink;
            }

            echo  . '/' . ( $sayfa + 1 ) . '">' . __( 'Sonraki' ) . '</a> ';

            if ($_GET['p']) {
                '<a class="gelismisSayfa mobildegorunur" href="' . $permalink . '&page=';
            }
        }

        echo (true ?  . $toplamSayfa . '">' . __( 'Son' ) . '</a> ' : '<a class="gelismisSayfa mobildegorunur" href="' . $permalink . '/' . $toplamSayfa . '">' . __( 'Son' ) . '</a> ');
        return 1;
    }

    function wpbx_comment($comment, $args, $depth) {
        $GLOBALS['comment'] = $comment;
        get_comment_author_link(  );
        $commenter = ;

        if (ereg( '<a[^>]* class=[^>]+>', $commenter )) {
            ereg_replace( '(<a[^>]* class=[\'"]?)', '\1url ', $commenter );
            jmp;
            ereg_replace( '(<a )/', '\1class="url "', $commenter );
            $commenter = ;
            get_comment_author_email(  );
            $avatar_email = ;
            get_bloginfo( 'template_directory' );
            $avatarURL = ;
            str_replace( 'class=\'avatar', 'class=\'avatar', get_avatar( $avatar_email, 60, $default = $avatarURL . '/images/avatar.png' ) );
            $avatar = $commenter = ;
            echo '    <li class="comment" id="comment-';
            comment_ID(  );
            echo '">
        <figure>
            ';
            echo $avatar;
            echo '        </figure>
        <div class="caption">
            <strong>';
            echo $commenter;
            comment_reply_link;
            array_merge( $args, array( 'add_below' => 'div-comment', 'depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth'] ) );
        }

        (  );
        echo '</strong>
            <span>';

        if ($comment->comment_approved == '0') {
            _e( '                    <span class=\'unapproved\'>Your Comment Pending Approval.</span>
', 'wpbx' );
            comment_text(  );
            echo '</span>
            <small>';
            comment_date( 'M d, Y' );
        }

        echo ' ';
        comment_time( 'H:i' );
        echo '</small>
        </div>
    </li>
';
    }

    function search_filter($query) {
        if (is_post_type_archive( 'galeri' )) {
            $query->set;
            'posts_per_page';
            30;
        }

        (  );

        if (is_post_type_archive( 'video' )) {
            $query->set;
        }

        ( 'posts_per_page', 9 );

        if (is_post_type_archive( 'ruya-tabiri' )) {
        }

        $query->set( 'posts_per_page', 20 );
    }

    function burcgetir($burc, $tur) {
        if ($tur == 'gunluk') {
            $dosya = TEMPLATEPATH . '/onbellek/burc_onbellek/gunluk-' . $burc . '.html';

            if (file_exists( $dosya )) {
                time(  ) - filemtime( $dosya );
            }

            $zaman = ;
            jmp;
            $zaman = 11256;

            if (( 10800 <= $zaman || !file_exists( $dosya ) )) {
                file_get_contents( 'http://kadin.mynet.com/burclar-astroloji/' . $burc . '-burcu-gunluk-yorumu.html' );
                $getir = ;
                bolelimayesoft( $getir, '<div id="contextual">', '<div id="reklam_470x70">' );
                $ice = ;
                bolelimayesoft( $ice[0], '<p>', '</p>' );
                $ice = ;
                foreach ($ice as ) {
                    $icerik = ;
                    $veri .= '<p>' . $icerik . '</p>';
                    break;
                }

                echo $veri;
                fopen( $dosya, 'w+' );
                $ac = ;
                fwrite( $ac, $veri );
            }

            fclose( $ac );
            return null;
            readfile;
        }

        ( $dosya );
    }

    function bolelimayesoft($veri, $ayrac1, $ayrac2) {
        explode( $ayrac1, $veri );
        $parcala = ;
        $i = 208;
        foreach ($parcala as ) {
            $getir = ;

            if ($i != 0) {
                explode( $ayrac2, $getir );
                $neresi = ;
                $neresi[0];
            }

            $videos[] = ;
            ++$i;
            break;
        }

        return $videos;
    }

    function ayesofttitle() {
        global $page;
        global $paged;

        wp_title( '|', true, 'right' );
        bloginfo( 'name' );
        get_bloginfo( 'description', 'display' );
        $site_description = ;
        is_front_page(  );
        (bool);
    }

    function ayesoftdesc() {
        (bool);
        global $page;
        global $paged;
        global $post;

        if (is_single(  )) {
            if (( get_post_type(  ) == 'post' && get_post_meta( get_the_ID(  ), 'altbaslik', true ) )) {
                echo str_replace( '"', '\'', get_post_meta( get_the_ID(  ), 'altbaslik', true ) );
            }
        }

        jmp;

        if (get_option( 'anasayfadesc' )) {
            echo get_option( 'anasayfadesc' );
            jmp;
            echo get_bloginfo( 'description', 'display' );

            if (( 2 <= $paged || 2 <= $page )) {
                sprintf;
                __( ' %s. Sayfa', 'ayesoft' );
                max( $paged, $page );
            }

            (  );
        }

        echo ;
    }

    function ayesoftkeyword() {
        global $page;
        global $paged;
        global $post;

        if (is_single(  )) {
            wp_get_post_tags( get_the_ID(  ) );
            $t = ;
            $g = 225;
        }


        if ($t) {
            foreach ($t as ) {
                $tg = ;

                if (0 < $g) {
                    echo ', ';
                }
            }
        }


        while (true) {
            echo $tg->name;
            ++$g;
        }

    }

    function ayesoftimg() {
        global $page;
        global $paged;
        global $post;

        if (is_single(  )) {
            if (get_post_meta( $post->ID, 'mansetresim', true )) {
                echo get_post_meta( $post->ID, 'mansetresim', true );
                return null;

                if (has_post_thumbnail(  )) {
                }
            }

            $thumb = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'slider' );
            echo $thumb['0'];
            return null;
            echo get_option( 'logo' );
        }

    }

    function descduzelt($yazi) {
        $yazi = ;
        strip_tags( trim( $yazi ) );
        $yazi = preg_replace( '/\s+/', ' ', $yazi );
        str_replace( '"', '\'', $yazi );
        $yazi = ;

        if (150 < strlen( $yazi )) {
            if (function_exists( 'mb_substr' )) {
                mb_substr;
                $yazi;
                0;
            }
        }

        $yazi = ( 150, 'UTF-8' ) . '..';
        $yazi = substr( $yazi, 0, 150 ) . '..';
        return $yazi;
    }

    function yemekresim($postid) {
        if (get_post_meta( $postid, 'galeri', true )) {
            echo '        <ul>
            ';
            explode( ',', get_post_meta( $postid, 'galeri', true ) );
            $ids = ;
            foreach ($ids as ) {
                wp_get_attachment_image_src( $id, 'slider' );
                $img1 = $id = ;
                wp_get_attachment_image_src;
                $id;
                'galeri';
            }
        }


        while (true) {
            (  );
            $img2 = ;
            echo '<li><img src="' . $img1[0] . '" width="730" height="360" alt="' . get_the_title(  ) . '"/></li>';
        }

        echo '        </ul>
        ';
    }

    function get_avatar_url_lazy($get_avatar) {
        preg_match( '/src=\'(.*?)\'/i', $get_avatar, $matches );
        return $matches[1];
    }

    function is_mobile() {
        strpos( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'iPhone' );
        strpos( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Android' );
        $android = ;
        strpos( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'webOS' );
        $palmpre = ;
        strpos( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'BlackBerry' );
        $berry = ;
        strpos( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'iPod' );
        $ipod = $iphone = ;
        $palmpre == true;
    }

    function ayesoft_excerpt($devami = '', $devami2 = '') {
        (bool);
        global $post;

        if (function_exists( $devami )) {
            add_filter( 'excerpt_length', $devami );

            if (function_exists( $devami2 )) {
                add_filter( 'excerpt_more', $devami2 );
                get_the_excerpt;
            }
        }

        (  );
        $output = ;
        apply_filters( 'wptexturize', $output );
        $output = ;
        apply_filters( 'convert_chars', $output );
        $output = ;
        $output = '' . $output . '';
        return $output;
    }

    function ayesoft_kisa_yazi100($length) {
        return 100;
    }

    function ayesoft_kisa_yazi65($length) {
        return 65;
    }

    function ayesoft_kisa_yazi55($length) {
        return 55;
    }

    function ayesoft_kisa_yazi25($length) {
        return 25;
    }

    function ayesoft_kisa_yazi15($length) {
        return 15;
    }

    function ayesoft_kisa_yazi10($length) {
        return 10;
    }

    function ayesoft_kisa_yazi5($length) {
        return 5;
    }

    function ayesoft_kisalt2($more) {
        return ' [...]';
    }

    $args = 669;

    if (file_exists( TEMPLATEPATH . '/lisans.php' )) {
        include_once( 'lisans.php' );

        if ($value) {
            str_replace( 'www.', '', $_SERVER['HTTP_HOST'] );
            $name = ;
            sha1( $name . 'Kırılmayacak7Kod6Değil5Ama4İnsan3Kırılsın2İstemiyor1' . dechex( ord( $name[3] ) ) );
            $title = ;
            $name = 'AYESOFT-' . md5( $name ) . $title;

            if ($value == $name) {
                $args = 670;

                if ($args != 2) {
                    exit( 'Lisans Hatasi' );

                    if (file_exists( TEMPLATEPATH . '/admin/admin.php' )) {
                        include_once( 'admin/admin.php' );

                        if (file_exists( TEMPLATEPATH . '/inc/menuimg/menuimg.php' )) {
                            include_once( 'inc/menuimg/menuimg.php' );
                            require_once( 'inc/wp-pagenavi.php' );
                            require_once( 'widget/anasayfa/haber1.php' );
                            require_once( 'widget/anasayfa/haber2.php' );
                            require_once( 'widget/anasayfa/haber3.php' );
                            require_once( 'widget/anasayfa/slider.php' );
                            require_once( 'widget/anasayfa/video.php' );
                            require_once( 'widget/anasayfa/galeri.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/kategori.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/astroloji.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/puan.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/ruya.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/yemek-tarifi.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/populer.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/populergaleri.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/populervideo.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/populeryemek.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/benzerhaber.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/benzervideo.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/benzergaleri.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/benzeryemektarifi.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/haberkategori.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/galerikategori.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/videokategori.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/astrokategori.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/yemekkategori.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/yazarlar.php' );
                            require_once( 'widget/sidebar/haberlistesi.php' );

                            if (is_admin(  )) {
                                wp_register_script( 'jscolor', get_bloginfo( 'template_url' ) . '/admin/jscolor/jscolor.js', array( 'jquery' ) );
                                wp_enqueue_script( 'jscolor' );
                                register_nav_menus( array( 'mainmenu' => __( 'Ana Menü' ), 'resimmenu' => __( 'Resimli Menü' ), 'hakkimizdamenu' => __( 'Hakkımızda Menüsü' ), 'hizlimenu' => __( 'Hızlı Erişim Menü' ), 'sidemenu' => __( 'Sidebar Kategoriler' ), 'sidehabermenu' => __( 'Sidebar Haber Kategorileri' ), 'sidegalerimenu' => __( 'Sidebar Galeri Kategorileri' ), 'sidevideomenu' => __( 'Sidebar Video Kategorileri' ), 'astrolojimenu' => __( 'Sidebar Astroloji Menü' ) ) );

                                if (function_exists( 'add_image_size' )) {
                                    add_theme_support( 'post-thumbnails' );

                                    if (function_exists( 'add_image_size' )) {
                                        add_image_size( 'manset1', 487, 250, true );
                                        add_image_size;
                                        'manset2';
                                        275;
                                        125;
                                        true;
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

    (  );
    add_image_size( 'slider', 730, 360, true );
    add_image_size( 'cat1', 210, 152, true );
    add_image_size( 'cat2', 120, 80, true );
    add_image_size( 'cat3', 340, 236, true );
    add_image_size( 'video', 216, 135, true );
    add_image_size( 'galeri1', 236, 180, true );
    add_image_size( 'galeri2', 116, 88, true );
    add_image_size( 'listekucuk', 100, 60, true );
    add_image_size( 'listebuyuk', 148, 100, true );
    add_image_size( 'yemek', 100, 100, true );

    if (function_exists( 'register_sidebar' )) {
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Anasayfa', 'ayesoft' ), 'id' => 'anasayfa', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Anasayfa Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'sidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Listeleme Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'archivesidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Haber Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'singlesidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Galeri Listeleme Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'galeriarchivesidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Galeri Gösterim Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'galerisidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Video Listeleme Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'videoarchivesidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Video Gösterim Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'videosidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Rüya Tabiri Listeleme Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'ruyaarchivesidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Rüya Tabiri Gösterim Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'ruyasidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Page Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'pagesidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Astroloji Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'astrosidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Yemek Tarifi Listeleme Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'yemektarifiarchivesidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Yemek Tarifi Gösterim Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'yemektarifisidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        register_sidebar( array( 'name' => __( 'Yazar Sidebar', 'ayesoft' ), 'id' => 'yazarsidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '', 'before_title' => '', 'after_title' => '' ) );
        add_filter( 'wp_nav_menu', 'remove_ul' );

        if (get_option( 'galeri' ) == 'on') {
            add_action( 'init', 'galeri_ekle' );
            function galeri_ekle() {
                register_post_type( 'galeri', array( 'labels' => array( 'name' => __( 'Galeri' ), 'singular_name' => __( 'Galeri' ), 'add_new' => __( 'Yeni Galeri' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Galeri Ekle' ), 'edit_item' => __( 'Galeriyi Düzenle' ), 'new_item' => __( 'Yeni Galeri' ), 'view_item' => __( 'Galeriyi Göster' ), 'search_items' => __( 'Galerilerde Ara' ), 'not_found' => __( 'Galeri Bulunamadı.' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Çöpe Taşınmış Galeri Bulunmamaktadır.' ), 'parent_item_colon' => '' ), 'public' => true, 'has_archive' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => array( 'slug' => 'galeri' ), 'capability_type' => 'post', 'hierarchical' => false, 'menu_position' => 4, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments', 'custom-fields' ), 'taxonomies' => array( 'post_tag' ), 'has_archive' => 'galeri' ) );
            }


            if (get_option( 'video' ) == 'on') {
                add_action;
            }

            ( 'init', 'video_ekle' );
            function video_ekle() {
                register_post_type( 'video', array( 'labels' => array( 'name' => __( 'Video' ), 'singular_name' => __( 'Video' ), 'add_new' => __( 'Yeni Video' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Video Ekle' ), 'edit_item' => __( 'Videoyu Düzenle' ), 'new_item' => __( 'Yeni Video' ), 'view_item' => __( 'Videoyu Göster' ), 'search_items' => __( 'Videolarda Ara' ), 'not_found' => __( 'Video Bulunamadı.' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Çöpe Taşınmış Video Bulunmamaktadır.' ), 'parent_item_colon' => '' ), 'public' => true, 'has_archive' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => array( 'slug' => 'video' ), 'capability_type' => 'post', 'hierarchical' => false, 'menu_position' => 4, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments', 'custom-fields' ), 'taxonomies' => array( 'post_tag' ), 'has_archive' => 'video' ) );
            }


            if (get_option( 'ruya' ) == 'on') {
                add_action( 'init', 'ruya_ekle' );
                function ruya_ekle() {
                    register_post_type( 'ruya-tabiri', array( 'labels' => array( 'name' => __( 'Rüya Tabiri' ), 'singular_name' => __( 'Rüya Tabiri' ), 'add_new' => __( 'Yeni Rüya Tabiri' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Rüya Tabiri Ekle' ), 'edit_item' => __( 'Rüya Tabirini Düzenle' ), 'new_item' => __( 'Yeni Rüya Tabiri' ), 'view_item' => __( 'Rüya Tabirini Göster' ), 'search_items' => __( 'Rüya Tabirlerinde Ara' ), 'not_found' => __( 'Rüya Tabiri Bulunamadı.' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Çöpe Taşınmış Rüya Tabiri Bulunmamaktadır.' ), 'parent_item_colon' => '' ), 'public' => true, 'has_archive' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => array( 'slug' => 'ruya-tabiri' ), 'capability_type' => 'post', 'hierarchical' => false, 'menu_position' => 4, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments', 'custom-fields' ), 'taxonomies' => array( 'post_tag' ), 'has_archive' => 'ruya-tabiri' ) );
                }
            }
        }


        if (get_option( 'yemek' ) == 'on') {
            add_action( 'init', 'yemek_ekle' );
            function yemek_ekle() {
                register_post_type( 'yemek-tarifi', array( 'labels' => array( 'name' => __( 'Yemek Tarifi' ), 'singular_name' => __( 'Yemek Tarifi' ), 'add_new' => __( 'Yeni Yemek Tarifi' ), 'add_new_item' => __( 'Yeni Yemek Tarifi Ekle' ), 'edit_item' => __( 'Yemek Tarifini Düzenle' ), 'new_item' => __( 'Yeni Yemek Tarifi' ), 'view_item' => __( 'Yemek Tarifini Göster' ), 'search_items' => __( 'Yemek Tariflerinde Ara' ), 'not_found' => __( 'Yemek Tarifi Bulunamadı.' ), 'not_found_in_trash' => __( 'Çöpe Taşınmış Yemek Tarifi Bulunmamaktadır.' ), 'parent_item_colon' => '' ), 'public' => true, 'has_archive' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => array( 'slug' => 'yemek-tarifi' ), 'capability_type' => 'post', 'hierarchical' => false, 'menu_position' => 4, 'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments', 'custom-fields' ), 'taxonomies' => array( 'post_tag' ), 'has_archive' => 'yemek-tarifi' ) );
            }

            add_action;
            'init';
        }

        ( 'add_custom_taxonomies', 0 );
        add_action( 'edit_category_form_fields', 'extra_category_fields' );
        add_action( 'edited_category', 'save_extra_category_fileds' );
        add_action;
    }

    ( 'admin_menu', 'kutu_listesi' );
    add_action( 'save_post', 'kutulari_kaydet' );
    add_action( 'pre_get_posts', 'search_filter' );
    return 1;
}
?>
Mailstorm, üyesi illegalizm | Private illegal Topluluk - Hack forum,Warez Scriptler forumlarına 02.09.2015 tarihinde katılmıştır.

(Son Düzenleme: 30.01.2016, 13:43, Düzenleyen: Mailstorm.)
WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Plus Portal v2 Ayesoft - 30.01.2016, 22:54
Mesaj: #2
Header.php de hata veriyor + admin panelinde temanin ayar kismi yok.

(Son Düzenleme: 30.01.2016, 22:55, Düzenleyen: djbarishgr.)
WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Plus Portal v2 Ayesoft - 31.01.2016, 19:23
Mesaj: #3
Hoş Tema düzeltilirse kullanmak isterim kolay gelsin.

WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Plus Portal v2 Ayesoft - 24.02.2017, 21:56
Mesaj: #4
Lisans sorununu nasıl aşacağız.Lisans hatası veriyor.

Lisans sorununu nasıl aşacağız.Lisans hatası veriyor.
Tema indirme linki: https://yadi.sk/d/EAqzgiLwhq82X
chaylak0707, üyesi illegalizm | Private illegal Topluluk - Hack forum,Warez Scriptler forumlarına 16.05.2015 tarihinde katılmıştır.

(Son Düzenleme: 24.02.2017, 21:57, Düzenleyen: chaylak0707.)
WWW Alıntı ile Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
hd porno antalya escort türk ifşa porno izle türk ifşa porno samsun escort izmir escort ataşehir escort türk ifşa hd porno