KULLANICI ADI : ŞİFRE Şifremi Unuttum*

Anasayfa İLLEG4L BANK KREDİ SATIN AL İLLEG4LİZM RAP Sub Domain Bulucu Arama Yap Yeni Konular Bugünki Konular

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 1/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Php'ye Dair Herşey
Konu : Php'ye Dair Herşey - 14.05.2015, 11:13
Mesaj: #1
İlk program

<? echo "MERHABA"; ?>

Ekranda merhaba yazısı görüyorsanız demek ki doğru bir başlangıç yapmış bulunmaktasınız.
*burada xp için klasör seçeneğinden bilinen dosya uzantılarını gizle seçeneğini iptal edeceğiz.

Açıklama metinleri

// tek satırlık açıklamalarda kullanılır.
/* açıklamalar…*/ çok satırlık açıklamalarda kullanılır. Bunu aynı zamanda iptal etmek istediğiniz çoklu satırlarda silmek yerine kullanabilirsiniz.
Php de Değişkenler

php büyük küçük harf duyarlıdır. $yazi ile $YAZI farklı değişkenlerdir.

Değişken tanımlama kuralları geçerlidir. (%&/(() 12 gibi)

Php de değişkenler kullanmadan önce tanımlanmak zorunda değillerdir.

Php de atama yaptığınız satırda değişkene ne değer verirseniz değişkenin türü o olur

 

Örn $ad=”ali”; $sayi=4;

Çift tırnak kullanarak yaptığımız tanımlamalarda başka değişkenleri de alabiliriz.

 

Örn

 <? $ad="selim"; $adsoyad="$ad şadoğlu"; echo $adsoyad; ?>
// çıktı= selim şadoğlu

Çift tırnakta özel karakter kullanımı

\” → “işareti

\\ → \ işareti

\r → yeni satır

\n → satır sonu

\$ → $ işareti

 

Tek tırnakta özel karakter kullanımı

\\ → \ işareti

\’ → ‘işareti
Php de Diziler

Yazı dizisi

<?
$ad = "selim";
for ($i= 0; $i<7; $i++) // tek satır olduğu için { } gerek yok…
echo $ad[$i]."<br>"; //isimdeki harfleri alt alta yazar
?>

Değişken türü Boolean’lar

true=1 false =0 değerini alır.

Dizi değişkenler 1

<?
$ad[0] = "selim";
for ($i= 0; $i<7; $i++) //dizinin içindeki dizinin gösterimi
echo $ad[0][$i]."<br>";
?>

php de dizi değişkeni nosu otomatik atanır.

 

Örn : $ad[ ]=”selim” dediğimizde $ad[0] olur.

php de diziyi istediğimiz sıradan başlatabiliriz.

 

Örn : $ad[23]=”ali”;

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep"); //gibi atanabilir
$soyad[]="gel";$soyad[]="göçer";$soyad[]="gider"; //gibide atanabilir.
for ($i=0;$i<4;$i++) //tüm değişkenleri görmek için döngü kur.
echo $ad[$i]." ".$soyad[$i]."<br>";
?>

 
Php de Mantıksal Operatörler

and→&& ve

Or→|| veya

Not → ! değil

XOR özel değil

 
Php de İlişkisel operatörler

= = eşit
>büyük
< küçük
>=büyük eşit
<=küçük eşit
!= eşit değil
Php de Arttırma – Azaltma operatörleri

++ sayıyı bir arttır.
— sayıyı bir eksilt
* ince nokta

<?
$sayi=3;
$sayii=$sayi++;
echo $sayii."----".$sayi //sonuc 3----4
//sebebi ++ işareti atamayı yaptıktan sonra attırtma işini yapar
?>

*$sayi++ ≠ ++$sayi
Php de Hata operatörü

@ hata mesajını biz belirlemek istediğimizde kullanırız.
Php de Form işlemleri

*Bir form içerisinde başka bir form bulunduramazsınız.

ilk form programımız.

Get metodu

dene.htm olarak kaydediniz.

<html>
<body>
<FORM action="dene.php" method="GET" name="form1">
adınız...:<INPUT TYPE="TEXT" name="ad">
<INPUT TYPE="SUBMIT" name="yolla"> </FORM>
</body>
</html>

dene.php olarak kaydediniz.

<?
echo $ad." sayfamıza hoş geldiniz."; // burada “işaretinden sonra fazla boşluk bırakmamız
?> // bir anlam taşımaz. tek boşluk oluşur.

Burada yaptığımız iş dene.htm dosyasından ad bilgisini dene.php ye yolluyoruz.
– bilgi yollama işlemi adres çubuğu üzerinden gerçekleşiyor.
– sayfaları kaydederken işe yarar.
– method ataması yapılmazsa GET metodu atanmış olur.

Post metodu

-kullanılışı get ile aynıdır. Tek fark method=post yazılır.
-Get metodundan daha uzun bilgiler taşıyabilir.
-Taşıdığı bilgiler adres çubuğunda görüntülenmez.
– bilgiler gövdeye eklenerek taşınır.
– dosya yuklenmesinde zorunludur…

Program kontrol yapıları

 
Php de If – Else yapısı

– burada = = kıyaslama kontrol iken = atama yapar ve muhakkak şart yerine gelir.
if ($ad==”selim”)
echo “$ad nasılsın?”;
php de Hesap makinesi

Basit toplama çıkarma programı
dene.php adıyla kaydediniz

<font COLOR=#FF0000>
Topla Çıkar Programı
</font>
<FORM action="dene.php">
1.sayıyı giriniz. <INPUT TYPE="TEXT" name="sayi1" value="23"> <br>
2.sayıyı giriniz. <INPUT TYPE="TEXT" name="sayi2" value="45">
<p>
işlem türünü saçiniz:
top <INPUT TYPE="RADIO" name="islem" CHECKED value="top">
cik <INPUT TYPE="RADIO" name="islem" value="cik">
<p>
<INPUT TYPE="SUBMIT" name="yolla">
<INPUT TYPE="RESET" value="temizle">
<?
if ($sayi1)
{
if ($islem=="top")echo "sonuc=($sayi1+$sayi2) = ".($sayi1+$sayi2);
else echo "sonuc=($sayi1-$sayi2) = ".($sayi1-$sayi2);
}
?>
</FORM>

Php de for döngüsü

<?
for ($i=1;$i<7;$i++) //i sayısı 1 den başlar ve her döngüde i 1 arttırılır... i 7 den küçük olduğu müdedetçe işlem tekrarlanır...
echo $i;
?>

Php de While döngüsü

Bu döngü şart yerine gelmezse hiç çalışmadan alt satıra iner.

<?
while ($sayi<7) //1 den 7 ye kadar olan sayıları alt alta yazar
{echo $sayi++."<br>";}
?>

Php de Do—while döngüsü

Bu döngü şartta bakmaksızın en az bir kez çalışır.

<?
do
{echo $sayi++."<br>";}
while ($sayi<7)
?>

Php de Switch yapısı

Hesap makinesi switch yapısı ile
dene.php adıyla kaydediniz

Basit toplama çıkarma programı switch yapısı ile
<font COLOR=#FF0000>
Topla Çıkar Programı
</font>
<FORM action="dene.php">
1.sayıyı giriniz. <INPUT TYPE="TEXT" name="sayi1" value="23"> <br>
2.sayıyı giriniz. <INPUT TYPE="TEXT" name="sayi2" value="45">
<p>
işlem türünü saçiniz:
top <INPUT TYPE="RADIO" name="islem" CHECKED value="top">
cik <INPUT TYPE="RADIO" name="islem" value="cik">
<p>
<INPUT TYPE="SUBMIT" name="yolla">
<INPUT TYPE="RESET" value="temizle">
<?
switch ($islem)
{
case "top": echo "sonuc=($sayi1+$sayi2) = ".($sayi1+$sayi2);break;
case "cik": echo "sonuc=($sayi1-$sayi2) = ".($sayi1-$sayi2);break;
}
?>
</FORM>

Php de dosya okuma

Require(“dosya.php” ); ve include(“dosya.php” );

Yazdığımız sürekli lazım olan scriptleri bu komutlarla çağırıyoruz.

Require( ) ile include( ) arasındaki temel fark şudur:
-include( ) ile çağırdığımız dosya yoksa da program çalışmaya devam eder.
– require( ) ile çağırdığımız dosya yoksa program çalışmaz.
Php de Fonksiyonlar

Function fonksiyon_ismi ($deger1,$deger2….)
{
Komutlar;
Return $geriye_donen;
}
Toplama işleminin function (fonksiyon) ile yaptırılması :

<?
function topla ($sayi1,$sayi2)
{
$sonuc=$sayi1+$sayi2;
return $sonuc; //return dan sonra yazdığımız değer geri döndürülen değerdir.
} //zorunlu değildir.
echo "3 ile 4 sayısını topluyoruz.<br>" ;
echo topla(3,4);
?>

Php ile çalışmak..!

*********** kullanıcı hazırladığınız forma e-posta adresini girerken içerisine html ayracı koyabilir. Kişi art niyetli ise bu kodlarla sayfa bütünlüğünü bozabilir.

Değişkenlerle çalışmak

-Global ve yerel olmak üzere 2 ye ayrılırlar.
-Script tin başında tanımlanırsa global, fonksiyon içinde tanımlanırsa yerel olur.
-globalde tanımlanan isim fonksiyon içinde tanımsızdır(boştur.) ama istenirse function satırından sonra global $degisken yapılabilir.
-php scriptlerde require ve include ile dahil edilen dosyalarda global değişken sahasındadır.

 

Süper globaller

-Bunları kullanırken büyük harf kullanmak gerekiyor.
-Phpinfo(); komutu ile sistemde kullanılabilecek olan süper globellerden $_SERVER[“REMOTE_ADDR”] Gibi olanlar görülebilir.
-$_ENV değişkenlerinin hangilerinin açık olduğunu görmek içinde…
<?
ECHO “<TABLE><TR><TD>*****ANAHTAR*****</TD><TD> *****DEGER*****</TD></TR>”;
foreach ($_ENV AS $ANAHTAR => $DEGER)
ECHO “<TR><TD>$ANAHTAR</TD><TD> $DEGER</TD></TR>”;
?>
Komutları kullanılabilir.
Php de Rastgele sayı üretimi

<?
srand ((double)microtime()*1000000);
$sayi=rand(5,8); //burada 5 ile 8 arası sayı üretiliyor.
echo $sayi;
?>

Php de Dizi değişkenler 2

Foreach();

– dizinin tüm elemanlarını göstermeye yarar. Döngüyü kendi kurar.

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep");//gibi atanabilir
foreach ($ad as $isim) //bu yapı dizinin tüm elemanlarını gösterir.
echo $isim."<br>";
?>

***** foreach() yapısını ; dizi değişkenlerin anahtarlarını da devreye katarak kullanabiliriz.
Böylece hangi anahtara karşılık geldiği görülür. Aşağıdaki gibi.

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep");
echo "anahtar - değer";
foreach ($ad as $anahtar => $isim )
echo "<br>$anahtar = $isim";
?>

Bu prg nin çıktısı
anahtar – değer
0 = ali
1 = veli
2 = zeynep

çok boyutlu dizinin ele alınışı altta;

<?
$harf["sesli"][0]="a";
$harf["sesli"][1]="e";
$harf["sessiz"][0]="b";
$harf["sessiz"][1]="c";
foreach ($harf as $anahtar => $deger1)
{foreach ($deger1 as $deger2)
echo "$deger2 $anahtar bir harftir. <br>";
}
?>

Dizi değişken fonksiyonları

Dizi eleman sayısını öğrenmek aşağıda;

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep","fadime","fatoş","asım");
echo count($ad); // dizi eleman sayısını verir
?>

Dizide sıralama (alfabetik ve nümerik);

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep","fadime","fatoş","asım");
sort ($ad); //rsort yapılırsa zàa yapar
foreach ($ad as $isim) //dizi sayısal olsaydı yine sıralanırdı.
echo $isim."<br>";
?>

Sort sıralama yapar
Count (dizi)à eleman sayısını verir
Array_filteràfiltreleme yapar
In_arrayà eleman aramayı sağlar, varsa true değeri döner
Örnek

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep","fadime","fatoş","asım");
if (in_array("ali",$ad))
echo "aranan var";
?>

Php de Metin işlemleri
Php de Metinlerin düzenlenmesi

256 kodu gösteren prg

<?
for ($i=0;$i<256;$i++)
echo chr($i)." karakterinin kodu $i<br>";
?>

Genel kodlar

<?
$ad="NiL DiLaRa";
echo strlen($ad)."<br>"; //sonuç 10
echo strtoupper($ad)."<br>"; // NIL DILARA
echo strtolower($ad)."<br>"; //nil dilara hepsi küçük
echo ucfirst($ad)."<br>"; //ilk karakter buyuk
echo trim($ad)."<br>"; //sol ve sağ taraftaki boşlukları temizler
echo "-----<br>";
echo trim($ad,"N")."<br>"; // iL DiLaRa ** baştaki ve sondaki
//harfleri düzeltiyor.büyük-küçük duyarlı
echo ltrim($ad,"N")."<br>"; //sol boşluğu alır yada soldaki istenen harfi siler
echo rtrim($ad,"a")."<br>"; //sağ boşluğu alır yada soldaki istenen harfi siler
echo ord(a)."<br>"; //ascII kodu verir //97
echo chr(97)."<br>"; //ascII si verilen karakteri gösterir
?>

– nl2br(); karakter dizisini satır sonu ayraçlarını (\r\n)html <br>ile değiştirir.
– strip_tags() karakter dizisini html ve php ayraçları temizlenmiş olarak döndürür.
– Addslashes()karakter dizisindeki saklı karakterlerin başında \işareti olacak şekilde döndürür. Örn $ à \$ olur
– stripslashes() \ işarti ayıklanır.
– htmlspecialchars () karakter dizisi gerekli karakterler HTML ENTITY’lerine çevrilerek döndürülür.
Örn < işaret &lt; olur
Php de Metinlerin parçalanması ve birleştirilmesi

Substr();

<?
$ad="NiL DiLaRa";
echo substr($ad,0,3); //0 kaçıncı karakterden başlanacağı ,3 te kaç karakter alıncağıdır
//NiL
?>

<?
$ad="NiL DiLaRa";
echo substr($ad,-6,3);88 //-sondan 6 karakterden itibaren 3 karakter
//DİL
?>

Explode( ); belirlenen karaktere göre metni parçalar. Örn @
Explode (“ayırac”,”metin”,kaçparça);

<?
$email="[email protected]";
$parca=explode("@,$email); //$parca[0]=selim, $parca[1]=sadoglu.biz
echo kullanıcı adınız...: $parca[0]<br>"; //selim
echo "domain adresiniz...: $parca[1]"; //sadoglu.biz
$yenimail=implode("@,$parca); //buda @ işartine göre metni birleştiriyor.
echo $yenimail;
?>

implode (“ayrac”,dizi_metin); buda birleştiriyor.
Php de Metinlerde arama / değiştirme

Strstr( ); bul işlemini yapar
Basit arama yapar, eğer parça yoksa FALSE, varsa işaretten sonrası yeni değişkene gelir.

<?
$[email protected]";
$aranan=strstr($email,"@);
if (!$aranan)
echo e-mail adresi geçersiz";
else
echo "e-mail geçerli ve $aranan"; //souc e-mail geçerli ve @sadoglu.biz
?>

Yada

<?
$email="[email protected]";
if (strstr($email,"@) && strstr($email,."))
echo "e-mail adresi geçerli";
else
echo "e-mail geçersiz";
?>

Olabilir.

Str_replace( ); bul ve değiştir işlemi
– küçük büyük harf duyarlıdır..!
Str_replace(“aranan”,”yerine_konulan”,”metin”);

<?
$email="[email protected]";
echo str_replace ("biz","com",$email); [email protected]
?>

Php de Tarih ve saat işlemleri

TIMESTAMP Zaman damgası:

<?
$zaman=time();
$mikrozaman=microtime();
echo "1 satır--$zaman----------$mikrozaman<br>";
$dizizaman=explode(" ",$mikrozaman);
$mikrosaniye=$dizizaman[0];
$saniye=$dizizaman[1];
echo "2.satır--".$zaman."----------".((float)$saniye+(float)$mikrosaniye);
?>

Sonuc
1 satır–1126184786———-0.10937700 1126184786
2.satır–1126184786———-1126184786.1094

Sayfanın kaç saniyede oluştuğunu bulan prg (ben yaptım ben )

<?
$zaman=time();
$mikrozaman=microtime();
//echo "1 satır--$zaman----------$mikrozaman<br>";
$dizizaman=explode(" ",$mikrozaman);
$mikrosaniye=$dizizaman[0];
$saniye=$dizizaman[1];
$ilkzaman=((float)$saniye+(float)$mikrosaniye);
echo "ilkzaman".$ilkzaman;
echo "bu sayfanın oluşum süresini ölçmeye çalışıyoz... ";
for ($i=0;$i<10000;$i++) {} //biraz zaman geçirelim...
$zaman=time();
$mikrozaman=microtime();
//echo "1 satır--$zaman----------$mikrozaman<br>";
$dizizaman=explode(" ",$mikrozaman);
$mikrosaniye=$dizizaman[0];
$saniye=$dizizaman[1];
$sonzaman=((float)$saniye+(float)$mikrosaniye);
echo "<br>sayfa oluştu bakalım kaç saniyede oluşmuş <br>";
echo "sonzaman".$sonzaman."<br>";
echo $sonzaman-$ilkzaman; //0.0057787895202637 sn
?>

STRTOTIME( )

Strtotime (zaman_tanımlayıcısı)
1 ocak 1970 ten istenilen zamana kadar gecen süreyi hesaplar.
Strtotime(“now”)o ana kadarki zaman
Strtotime (“+1day”)bir sonraki güne kadar
Strtotime(“-3week”)3 hafta sonrası
Strtotime(“+1month”) bir ay sonrasına
Strtotime (“1 February 2002″)1 subat 2002ye göre gecen zaman

<?
echo strtotime (now);//1127336400 sn
?>

Diğer bilgilerin formatı

<?
echo "1 saatim su anda ".date("H:i:s A")."<br>";
echo "2 bugün haftanın ".(date("w")).". ve ayın ".date("j").". günü. <br>";
echo "3 tarih ay-gün-yıl olarak bugün ".date("m-j-Y")."<br>";
echo "4 rfc 822 formatına göre tarih ".date("r")."<br>";
echo "5 bundan bir hafta sonra yılın ".date ("z",strtotime("+1 week")).". günü olacak.<br>";
echo "6 bundan 8 ay sonra ".date("Y",strtotime("+8 month"))."yılında olacagız";
?>

1 saatim su anda 08:14:49 AM
2 bugün haftanın 4. ve ayın 22. günü.
3 tarih ay-gün-yıl olarak bugün 09-22-2005
4 rfc 822 formatına göre tarih Thu, 22 Sep 2005 08:14:49 +0300
5 bundan bir hafta sonra yılın 271. günü olacak.
6 bundan 8 ay sonra 2006yılında olacagız
php de mktime( ) Komutu

mktime() fonksiyonunu kullanarak bildiğimiz bir tarihi zaman damgası (timestamp) türünden elde edebiliriz.
mktime (saat,dakika,saniye,ay,gün,yıl)

<?
echo "1 ocak 1970 ile 1 ocak 2005 (saat 00:00:00) tarihi arasında <br>"
. mktime(0,0,0,1,1,2005)." saniye bulumnmaktadır.";
?>

1 ocak 1970 ile 1 ocak 2005 (saat 00:00:00) tarihi arasında
1104530400 saniye bulunmaktadır.

checkdate( )

tarihin geçerli olup olmadığını kontrol eder. Geçerli ise 1 değilse 0 döner.

Checkdate (ay,gun,yil)

<?
if (checkdate (02,28,1974))//ay,gun,yil
echo "geçerli";
else
echo "geçersiz";
?>

Php de e-mail gönderme

mail ( )

mail (eposta_adresi,konu,mesaj,baslik);
baslık belirtmek zorunlu değildir.
Eğer posta gittiyse TRUE, değilse FALSE değeri döner.
*** eposta adresi kısmına , ile ayrılacak şekilde birden fazla adres yazarsak, epostayı birden fazla kişiye aynı anda gönderebiliriz.

<?
$baslik =”From:$isim <$gelen_adres>\n”;
if (@mail ($hedef_adres,$konu,$mesaj,$baslik))
echo "mesajınız göderildi";
else
echo "mesajınız gönderilemedi";
?>

Php de http başlıkları

***http başlıkları bir kez gönderildikten sonra , bir daha web sayfasının ileri ki kısımlarında http başlığı eklenemez.

Sayfaların cachelenmesini engellemek :

Php dinamik (sürekli yenilenen) sayfalar üretirler.

<?
//http 1.0 için cache engeli
header ("pragma: no-cache");
//http 1,1 için cache engeli
header ("cache-control: no-cache, must-revalidate");
// istediğimiz zamandan sonra yenilenmesini sağlamak
header ("expires:mon,28 jul 2004 01:00:00 gmt");
?>

Burada dikkat edilecek olan olay sayfa oluşurken bu bilginin ilk başa yazılmasıdır.

Ziyaretçilerin otomatik olarak başka bir sayfaya yönlendirilmeleri

header (“Location:dene2.php”);
veya
header (“Location:http://www.deneme.com”);

Ziyaretçinin kullandığı dile göre yönlendirilmesi

Bu işi php de ön tanımlı olan $_SERVER değişkenlerinden HTTP_ACCEPT_LANGUAGE değişkeni kullanılır.

<?
//http 1.0 için cache engeli
header ("pragma: no-cache");
//http 1,1 için cache engeli
header ("cache-control: no-cache, must-revalidate");
/*if ($_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=="") //değişken alınamadı
{
ECHO "değişken boş";
exit();
} */
if (strstr($_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"],"tr")) //tr aranıyor
{
header("Location:turkce.html");
exit();
}
if (strstr($_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"],"en")) // en aranıyor
{
header("Location:english.html");
exit();
}
header("Location:turkce.html");// dil tespit edilemezse gidilecek sayfa
?>

Php de Cookie’ler (çerezler)

Kullanıcıdan aldığımız bilgileri adres çubuğu üzerinden taşımak yerine cookie tanımlıyoruz.
***Cookie’ler 2. kullanımdan sonra etkili olurlar.
*** cookie ziyaretçimizin bilgisayarında bir bilgiyi saklayabilir ve ziyaretçimiz sayfamızı tekrar ziyaret ettiğinde bu bilgiyi geri alıp kullanabilir.
Cookie ler özellikle e-ticaret sitelerinde son derede önemlidir. Müşterimizin alışveriş sepetine attığı farklı ürünleri takip edebiliriz.
*** cookie yollanacaksa mutlaka web sayfasının herhangi bir bölümü göndermeden önce yapılmalıdır.

Setcookie()

Setcookie (“adı” , değer-değişken, son kullanım tarihi, dizin, domain, güvenlik)
-Ad: cookie nin adı
-Değişken : değişken bilgi – değer
-son kullanım tarihi- expire : sn cinsindendir. bildirilmezse tarayıcı kapanınca cookie silinir. 1 saatlik
cookie için time( ) + 60*60
-dizin

Yolla.php adıyla kaydedin

<FORM action="kuki.php" method="GET">
<INPUT TYPE="TEXT" name="ad">
<INPUT TYPE="SUBMIT" name="yolla" value="yolla">
</FORM>

Buradaki veriyi alacak ve cookie oluşturacak sayfa :
kuki.php adıyla kaydediniz

<?
echo "hoşgeldim<br> ";
if ($_COOKIE["ilk"])
echo "merhaba ". $_COOKIE["ilk"];
else
setcookie ("ilk",$ad,time()+600);
?>

isset ve empty

 

if(isset($degisken) ) { echo ‘true'; } else { echo ‘false'; }

komut false döner,cunku değişkene tanımlanmış bir değer yok.isset komutu değişken tanımlanmışsa if şartını basar.değişken tanımlanmamışsa else şartını basar

if(empty($degisken) ) { echo ‘true'; } else { echo ‘false'; }

komut true döner,cunku empty ise değişken tanımlanmamışsa if şartını basar,değişken tanımlıysa;else şartını basar.issetin tam tersidir.

İki zaman damgası aralığını sorgulamak

 

$aralikBasiUnixTimestamp = mktime ( 0,0,0,12,1,2008); // “2008-12-01 00:00:00″
$aralikSonuUnixTimestamp = mktime ( 23,59,59,12,31,2008); // “2008-12-31 23:59:59″

$query = “SELECT * FROM tablo1 WHERE tarih BETWEEN “.
“$aralikBasiUnixTimestamp AND $aralikSonuUnixTimestamp”;

timestamp ı tarihe çevirmek

SELECT FROM_UNIXTIME(1196440219);
Çıktısı -> ‘2007-11-30 10:30:19′
selimkurus, üyesi illegalizm | Private illegal Topluluk - Hack forum,Warez Scriptler forumlarına 08.05.2015 tarihinde katılmıştır.

WWW Alıntı ile Cevapla
Konu : Php'ye Dair Herşey - 14.05.2015, 19:15
Mesaj: #2
Bu Siteyi Kaynak gösterseydin daha iyidi dostum.
İmage

WWW Alıntı ile Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
hd porno antalya escort türk ifşa porno izle türk ifşa porno samsun escort izmir escort ataşehir escort türk ifşa hd porno